​​​​​​ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ  ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬಂದ್ದಿಗಳ ವಿವರ​

1

​​

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ​
ದೂರವಾಣಿ: 080-22374832
​ 2

​​​

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು​
:
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ದೂರವಾಣಿ:​ :080-22202211


​​ -ಮೇಲ್​ :kranthiveerarayanna@gmail.com

​​​​​​​​​