Last modified at 21/09/2019 15:26 by kswdc

​​​​​

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾಣಿ ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಹೊಸಮನಿ, ಗುಡದೂರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ದಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೆಳಗಾವಿ
2. ರುದ್ರವ್ವಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಗುಡದೂರ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ದಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ
3. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋವಿಂದ ನಂದಿ, ಬೆಳವಡಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಮಟೂರ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳವಡಿ
4. ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಳಿ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
5. ಅನಂತ ವೆಂಕಪ್ಪಾ ಬಂಡೀವಡ್ಡರ, ಹೊಸಕೋಟಿ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕೆ.ಚಂದರಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಸಂ&ಉಉಸಸಂ ಹೊಸಕೋಟಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸಕೋಟಿ
6. ಪ್ರಶಾಂತ ರಂಗಪ್ಪಾ ದಾಸರ, ಬೂದನೂರ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ 1 67440 60,000 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುದನೂರ
7. ಯಲ್ಲವ್ವಾ ವೆಂಕಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ, ಬೂದನೂರ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ 1 67440 60,000 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುದನೂರ
8. ರೇಣುಕಾ ಬಸವರಾಜ ವಡ್ಡರ, ಬೂದನೂರ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ 1 67440 60,000 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುದನೂರ
9. ವಿಮಲಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಹರಿಜನ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ.ಬಿ.ಕೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನೇರ್ಲಿ 1 67440 60,000 ಯೂನಿಯನ್ ನ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹುಕ್ಕೇರಿ
10. ಬಾಗವ್ವಾ ಮಹಾದೇವ ಹುಂಜಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನೇರ್ಲಿ 1 67440 60,000 ಯೂನಿಯನ್ ನ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹುಕ್ಕೇರಿ
11. ಸುವರ್ಣಾ ಪರಶುರಾಮ ಕೋಳಿ, ಅರ್ಜುನವಾಡ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನೇರ್ಲಿ 1 67440 60,000 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುಕ್ಕೇರಿ
12. ಬೈರಪ್ಪ ಸಂತೂ ಹರಿಜನ, ನಾಗನೂರ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಾಗನೂರ ಕೆ.ಎಂ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಮಕನ ಮರಡಿ
13. ಹುಲಿಗವ್ವಾ ಬಸವರಾಜ ಪತ್ತಾಗಿರಿ, ಅರಬಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಫನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ ಅರಬಾವಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರಬಾವಿ
14. ಗಿರಿಮಲ್ಲ ಶಿವಪ್ಪ ಕೆಳಗೇರಿ, ನಾಗನೂರ  ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮಾದವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಾಗನೂರ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗನೂರ
15. ರುಕ್ಮವ್ವಾ ಮರೆಪ್ಪಾ ಮಾದರ, ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶೀನಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗನೂರ
16. ಸಂಗೀತಾ ಮುತ್ತೆಪ್ಪಾ ಮಾದರ, ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶೀನಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗನೂರ
17. ಮಹಾದೇವಿ ಹನುಮಂತ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ, ಅರಬಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅರಬಾವಿ
1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರಬಾವಿ
18. ಈರವ್ವಾ ರೇವಪ್ಪಾ ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಅರಬಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅರಬಾವಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರಬಾವಿ
19. ಸಣ್ಣ ಸಾಯಣ್ಣಾ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಕೋಮಾರಿ, ಅರಬಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅರಬಾವಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರಬಾವಿ
20. ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಗಂಗಾರಾಮ ಬಂಡೀವಡ್ಡರ, ಶಿಂದೀಕುರಬೇಟ ಗೋಕಾಕ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಬಡಿಗವಾಡ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಂದೀಕುರ್ಬೇಟ
21. ಶಿವನಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಬೆಡಸೂರ, ಮಂಗೇನಕೊಪ್ಪ ಖಾನಾಪೂರ  ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೀಡಿ
22. ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ, ಲಂಬಾಣಿ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಳ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಿ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
23. ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಊಗಲನಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
24. ಗಂಗಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಊಗಲನಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ
25. ಶೋಭಾ.ಟಿ ಕೋಂ ಜಯರಾಮ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ
26. ಗೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ, ಸುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿಂತಾಮಣಿ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಗಲ್
27. ಮೋಹನ್‍ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮಂಡ್ಯ
28. ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ಎಸ್.ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ||
29. ಲೋಕೇಶ ಹೆಚ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜೋಗಯ್ಯ ಹುಲುಗೆರೆಪುರ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ||
30. ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮುಡೀನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಒಚಿಟಿಜಥಿಚಿ ಆಅಅ ಃಚಿಟಿಞ ಐಣಜ,  S.I ಊoಟಿಟಿಚಿಟಚಿgeಡಿe ಃಡಿಚಿಟಿಛಿh ಒಚಿಟಿಜಥಿಚಿ
31. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ|| ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತೆಗೆರೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುತ್ತೇಗೆರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
32. ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ|| ಕೆಂಪಯ್ಯ ಕಂಚಳ್ಳಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ
33. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದಯ್ಯ ತರೀಪುರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಮಹದೇವಪುರ ಶಾಖೆ
34. 1 ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ನಾಗಾರಾಜ್ ಎನ್ ಚುಂಚದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ವಕ್ಕಲೇರಿ 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಲಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಕೋಲಾರ
35. 2 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಬೈರಕೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್ ಕೋಲಾರ 1 67440 60,000 ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈರಕೂರು
36. 3 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೂದಿ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
37. 4 ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಯಳೇಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
38. 5 ಸಿ.ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಯಳಿಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
39. 6 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹೋಳೂರು ಕೋಲಾರ ತಾ||
1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಲಾರ
40. 7 ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೋಣಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
41. 8 ಪಿ.ಎನ್.ಅಮರೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೋಣಿಮಡಗು ಅಂಚೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
42. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಓಬಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಲೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮಾಸ್ತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ,ಆಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಲೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಶ್ರೀವಾಸವಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಲೂರು
43. ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಾನಪ್ಪ ಮತ್ತಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ನಿಯೋಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ ಕೋಲಾರ 1 67440 60,000 ಏoಟಚಿಡಿ ಆisಣ Sheeಠಿ ಡಿeಚಿಡಿiಟಿg & ತಿooಟ ಠಿಡಿoಛಿessiಟಿg ಛಿಡಿeಜiಣ ಛಿo-oಠಿ soಛಿieಣಥಿ, ಞoಟಚಿಡಿ
44. ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ, ರೇಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
45. ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಎಂ ಕೋಂ ಪಿ.ವಿ.ವೀರಣ್ಣ ಮಣಿಯಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸೀತಿ, ವೇಮಗಲ್ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದ್ದೇರಿ
46. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಕುರಗಲ್ ಅಂಚೆ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸೀತಿ, ವೇಮಗಲ್ 1 67440 60,000 ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಡಗೂರ್
47. ಚನ್ನವ್ವ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸಾ|| ಮಂಟೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮಂಟೂರ 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡಿವಾಡ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಧಾರವಾಡ
48. ಉಡಚಮ್ಮ ಸೋಮಪ್ಪ ಹೊನಕುದರೆ ನವಲಗುಂದ, ಧಾರವಾಡ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ನವಲಗುಂದ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನವಲಗುಂದ
49. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವೀರೇಶ ಸಪ್ತಸಾಗರ, ಸಾ|| ಗುಡಿಗೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ರಿ ನಿಯಮಿತ ಕುಂದಗೋಳ ಧಾರವಾಡ 1 67440 60,000 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಡಗೇರಿ
50. ಲಲಿತಾ ಸೋಮನಿಂಗ ಅಂಜುಟಗಿ, ಮುಕ್ಕಾಂ, ಅಂಜುಟಗಿ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕು ಸಾ ಮತ್ತು ಉ ಉ ಸ ಸಂ ನಿ, ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ತಾ|| ಇಂಡಿ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ವಿಜಯಪುರ
51. ಬೀಲಂ ಬಾಲಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಮುಕ್ಕಾಂ ಹಂಜಗಿ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅಂಜುಟಗಿ ತಾ|| ಇಂಡಿ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ
52. ಮಲಕಪ್ಪ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಕಾಂ ಯಲಗೋಡ ಸಿಂಧಗಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಸಿದ್ದ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ತಾ|| ಸಿಂದಗಿ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಲಗೊಂಡ
53. ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ ಮುಕ್ಕಾಂ ಯಲಗೋಡ ಸಿಂಧಗಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಸಿದ್ದ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ತಾ|| ಸಿಂದಗಿ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಲಗೊಂಡ
54. ಬಸಪ್ಪ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಮುಕ್ಕಾಂ ಯರನಾಳ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕು ಸಾ ಮತ್ತು ಉ ಉ ಸ ಸಂ ನಿ, ಯರನಾಳ, ಬಾಗೇವಾಡಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಗೂಳಿ
55. ಯಲ್ಲವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಸಿಂದಗಿ ಮುಕ್ಕಾಂ ಹತ್ತಿರಕಿಹಾಳ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕು ಸಾ ಮತ್ತು ಉ ಉ ಸ ಸಂ ನಿ, ಯರನಾಳ, ಬಾಗೇವಾಡಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಗೂಳಿ
56. ಸರಸ್ವತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಾಂ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕು ಸಾ ಹಾಗೂ ಉ ಉ ಸಂ ನಿಯಮಿತ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
57. ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಮಲಪ್ಪ ದಾಸರ ಮುಕ್ಕಾಂ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂ ಹಾ ಉ ಉ ಸ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಯರಝರಿ ತಾ|| ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 1 67440 60,000 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
58. ಪರಶುರಾಮ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಮುಕ್ಕಾಂ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ||
ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಹಾಉಉಸ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುದ್ದೇಬಹಾಳ
59. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಂ ಬಳಗಾನೂರ ಸಿಂಧಗಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ ಬಳಗನೂರ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಬಳಗಾನೂರ
60. ಮರಲಿಂಗವ್ವ ಬಾಸ್ಕರ ಮಾದರ ಮುಕ್ಕಾಂ ಇಂಗನಾಳ ವಿಜಯಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುಸಾ ಮತ್ತು ಉಉಸಸಂನಿ, ಬುರಣಾಪೂರ ತಾ|| ವಿಜಯಪುರ 1 67440 60,000 ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯಪುರ
61. ಲಲಿತಾ ಮಹಾದೇವ ದೊಡಮನಿ ಮುಕ್ಕಾಂ ಇಂಗನಾಳ ವಿಜಯಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುಸಾ ಮತ್ತು ಉಉಸಸಂನಿ, ಬುರಣಾಪೂರ ತಾ|| ವಿಜಯಪುರ 1 67440 60,000 ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯಪುರ
62. ತಾರಾಬಾಯಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಲಮಾಣಿ ಮುಕ್ಕಾಂ ಇಂಗನಾಳ ವಿಜಯಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುಸಾ ಮತ್ತು ಉಉಸಸಂನಿ, ಬುರಣಾಪೂರ ತಾ|| ವಿಜಯಪುರ 1 67440 60,000 ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯಪುರ
63. ಲಲಿತ ಚಂದು ನಾಯಕ ಮುಕ್ಕಾಂ, ಸೊನಕನಹಳ್ಳಿ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಸೊನಕನಹಳ್ಳಿ ಇಂಡಿ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರ್ತಿ
64. ರೇಖಾಬಾಯಿ ವಿಠೋಬಾ ಹರಳಯ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಂ ಅಂಜುಟಗಿ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಅಂಜುಟಗಿ ಇಂಡಿ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರ್ತಿ
65. ಶ್ರೀ.ದುಂಡಪ್ಪ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಾರಾಣಿ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅಂಜುಟಗಿ ತಾ|| ಇಂಡಿ ಜಿ|| ವಿಜಯಪುರ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿ
66. ಶ್ರೀ.ಮಲಕಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾಮ ಹರಿಜನ, ಗೊರನಾಳ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗೊರನಾಳ ತಾ|| ಇಂಡಿ ಜಿ|| ವಿಜಯಪುರ 1 67440 60,000 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿ, ವಿಜಯಪುರ
67. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ / ಶಂಕರ ಸಾ|| ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕುವವರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಲ್ಲಿಪೂರ
1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾದಗಿರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಯಾದಗಿರಿ
68. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರುಬಾಯಿ ಪರಸುರಾಮ ಸಾ|| ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕುವವರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಲ್ಲಿಪೂರ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾದಗಿರಿ
69. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿಂಕಿಬಾಯಿ / ನೆಹರು ಸಾ|| ಅಲ್ಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾ ಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕುವವರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಲ್ಲಿಪೂರ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾದಗಿರಿ
70. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ / ಯಂಕಪ್ಪ ಸಾ|| ಶಹಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಶಹಪುರ
71. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ / ಹಣಮಂತ ಸಾ|| ಬಾಲಛೇಡ ತಾ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೈದಾಪೂರ 1 67440 60,000 Sಣಚಿಣe oಜಿ Iಟಿಜiಚಿ,  Sಥಿಜಚಿಠಿuಡಿಚಿ
72. ರಾಮಲಿಂಗ / ಭೀಮಶಪ್ಪ ಬಾಲಛೇಡ ತಾ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೈದಾಪೂರ 1 67440 60,000 Sಣಚಿಣe oಜಿ Iಟಿಜiಚಿ,  Sಥಿಜಚಿಠಿuಡಿಚಿ
73. ರಾಮರಾಜ / ಭೀಮಶಪ್ಪ ಬಾಲಛೇಡ ತಾ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೈದಾಪೂರ 1 67440 60,000 Sಣಚಿಣe oಜಿ Iಟಿಜiಚಿ,  Sಥಿಜಚಿಠಿuಡಿಚಿ
74. ಭೀಮರಾಜ / ಭೀಮಶಪ್ಪ ಬಾಲಛೇಡ ತಾ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೈದಾಪೂರ 1 67440 60,000 Sಣಚಿಣe oಜಿ Iಟಿಜiಚಿ,  Sಥಿಜಚಿಠಿuಡಿಚಿ
75. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸವಂತಪುರ, ಶಹಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಸವಂತಪೂರ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಹಾಪೂರ
76. ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೈಯ್ಯಳಪ್ಪ ಬಸವಂತಪುರ, ಶಹಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಸವಂತಪೂರ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಹಾಪೂರ
77. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮಾ ಬೋವಿ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ರಾಮನಗರ, 
ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ರಾಮನಗರ
78. ಕಲ್ಪನ ಕೋಂ ಚಾಮರಾಜ, ಕುಂಬಾರಪುರ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಮನಗರ, ಪ.ಜಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ರಾಮನಗರ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಕೈಲಾಂಚ
79. ಪಿಲ್ಲಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ತುಳಸಿ ನಾಯಕ್, ಸುಂಡಘಟ್ಟ, ಮಳಗಾಳು, ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘ ನಿ ಕನಕಪುರ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನಕಪುರ
80. ಶಂಕರ ಕೆ..ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಣ್ಣ ಕಾಡುಶಿವನಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ, ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕನಕಪುರ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ
81. ಸಿಂಗ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ, ಹನಿಯೂರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಸಿಂಗರಾಜಪುರ, ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ||
82. ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುಡಿಯಯ್ಯ, ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಸಿಂಗರಾಜಪುರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ||
83. ರವಿಚಂದ್ರ ತಂದೆ ದಾಸಪ್ಪ, ಕಕ್ಕೆ ಪಾಳ್ಯ, ಮಾಗಡಿ ತಾ|| ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೋಲೂರು
84. ಬಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಾಮಣ್ಣಾ, ಜನವಾಡ, ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ್ ಪ.ಜಾ ಒಚಿhಚಿಣmಚಿ ಃomಚಿgoಟಿಜeshತಿಚಿಡಿ Sಅ/Sಖಿ ಏuಡಿi ಒಚಿಣಣu ಒeಞe Sಚಿgಚಿಟಿiಞe Sಚಿhಚಿಞಚಿಡಿಚಿ Sಚಿಟಿghಚಿ ಓiಥಿಚಿmiಣ, ಃiಜಚಿಡಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜನವಾಡ ಬೀದರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೀದರ್
85. ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಮು|| ಮಣಗೆಂಪೂರ, ತಾ|| ಔರಾದ ಜಿ|| ಬೀದರ್ ಪ.ಜಾ ಒಚಿhಚಿಣmಚಿ ಃomಚಿgoಟಿಜeshತಿಚಿಡಿ Sಅ/Sಖಿ ಏuಡಿi ಒಚಿಣಣu ಒeಞe Sಚಿgಚಿಟಿiಞe Sಚಿhಚಿಞಚಿಡಿಚಿ Sಚಿಟಿghಚಿ ಓiಥಿಚಿmiಣ, ಃiಜಚಿಡಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೌತಾ
86. ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕುಪ್ಪಾಳು ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕಲ್ಪತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಮಖಾನ್ ಲೇನ್, ತಿಪಟೂರು 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕುಪ್ಪಾಳು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ತುಮಕೂರು
87. ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ತಿಪಟೂರು ಪ.ಜಾ ಕಲ್ಪತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಮಖಾನ್ ಲೇನ್, ತಿಪಟೂರು
1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ
88. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಓಬಳಯ್ಯ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತುಮಕೂರು 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ವಿನಾಯಕನಗರ ಶಾಖೆ ತುಮಕೂರು
89. ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬನಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ
90. ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬನಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ
91. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬನಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ
92. ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೌಡಯ್ಯ ಮುಸ್ಟಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಂ.ದಾಸರಹಳ್ಳೀ, ಶಿರಾ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದಲೂರು
93. ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೆಗರಿಗುಂಟೆ, ಶಿರಾ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಂ.ದಾಸರಹಳ್ಳೀ, ಶಿರಾ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದಲೂರು
94. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಾಜು ರಾಜಾಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಹಾಸನ
95. ಎಂ.ವೈ.ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಯಾಲಕ್ಕಯ್ಯ, ಮದನೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜುಟ್ಟನ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ತಾ||
96. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ವರದಯ್ಯ ಮದನೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜುಟ್ಟನ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ತಾ||
97. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ.ಜಾ ಆನೇಕೆರೆಯಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಉದಯಪುರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
98. ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ ಕರಿಯಯ್ಯ ಮದಲಾಪುರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಆನೇಕೆರೆಯಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಉದಯಪುರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
99. ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯ ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ||
ಪ.ಜಾ ಆನೇಕೆರೆಯಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಉದಯಪುರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
100. ಯಾಲಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ಸೋಂಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೋಂಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ, ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಅರಕಲಗೂಡುತಾ||
101. ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೇಲೂರಯ್ಯ ಸೋಂಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೋಂಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ, ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಅರಕಲಗೂಡುತಾ||
102. ಶೈಲ ಕೋಂ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಸೋಂಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೋಂಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ, ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಅರಕಲಗೂಡುತಾ||
103. ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೋಂ ವೀರೇಶ್.ಟಿ ಗೋವಿಂದಾಪುರ, ಅಗಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಐಹೊಳೆ ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ.ಜಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಂಕರಮಠ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
104. ಶ್ರೀ ಆರ್ಮುಗಂ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತೇವರಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
105. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮರಾಜ ವದ್ದೀಕೆರೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮದ್ದನಕುಂಟೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹಿರಿಯೂರು
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
106. ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತ ರಾಯ ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ದುರ್ಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
107. ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಗೊರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಗೊರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಗೊರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ದುರ್ಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
108. ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ರಹೀಂ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ನೇರಲಗುಂಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನೇರಲಗುಂಟೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನೇರಲಗುಂಟೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
109. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡುಳ್ಳಾರ್ತಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
110. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಭರಮಸಾಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡುಳ್ಳಾರ್ತಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
111. ಹನುಮಂತರಾಯ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ, ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಲಮಬಾಣಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸೋಮಗುದ್ದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ
112. ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ದಿಂಡಾವರ ಹಿರಿಯೂರು
113. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬಿನ ನಾಗಣ್ಣ ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಯಾದಲಗಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆಚಳ್ಳಕೆರೆ
114. ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಲಗುದ್ದಿ (ಮದ್ದಿಹಳ್ಳಿ) ಹಿರಿಯೂರು ತಆ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬುರುಡುಕುಂಟೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ದಿಂಡಾವರ, ಹಿರಿಯೂರು
115. ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಟಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಪಾತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಟಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಯಳನಾಡು, ಹಿರಿಯೂರು
116. ಡಿ.ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಾಸಭೋವಿ, ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ|| 1 67440 60,000 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡದಕೆರೆ ಶಾಖೆಹೊಸದುರ್ಗ
117. ಕೆ.ಕಣುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಣುಮಪ್ಪ ಕುಂಚಿಗನಾಳ್ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ ಇಂಗಳದಾಳ ಅಂಚೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕುಂಚಿಗನಾಳ್ ಇಂಗಳದಾಳ್ ಅಂಚೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನಕಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
118. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಗೊರ್ಲತ್ತು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಗೊರ್ಲತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ನಗರಂಗೆರೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ
119. ಪಾರ್ವತಿ.ಟಿ ಕೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಬೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾರ್ತಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ
120. ಮಮತ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ತಿರುಮಲ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಂಪಯ್ಯನ ಮಾಳಿಗೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನಕ ಪತಿತನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
121. ಕಣುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಮತ್ತಪ್ಪ ಜೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ತಿರುಮಲ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಂಪಯ್ಯನ ಮಾಳಿಗೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ 
1 67440 60,000 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನಕ ಪತಿತನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
122. ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ರಂಗಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಆಲಘಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಭರಮಸಾಗರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ ಭರಮಸಾಗರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹ
ಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ||
123. ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ||
124. ವೆಂಕಟೇಶ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ||
ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅವಳೀಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಟಿ.ನುಲೇನುರು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
125. ನಾಗರಾಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅವಳೀಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಟಿ.ನುಲೇನುರು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
126. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ ಭೋವಿ ದಿಂಡಾವರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ದಿಂಡಾವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ದಿಂಡಾವರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹ
ಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ದಿಂಡಾವರ ಹಿರಿಯೂರು
127. ಜಿ.ಎನ್.ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ರಮೇಶ್, ದಾಸಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀದ್ಯಾಮಲಾಂಬ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹಳೆಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ|| 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹ
ಣಾಧಿಕಾರಿ ತಾಳ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತಾಳ್ಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
128. ಕವಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪಗಡಲಬಂಡೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಪಗಡಲಬಂಡೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ತಾಳ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಜುಂಜರಗುಂಟೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
129. ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಣಕನೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1 67440 60,000 ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
130. ಜಿ.ಎಂ.ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಜಿ.ಎಲ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೇರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
131. ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಾಕಲಕುಂಟೆ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
132. ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಊಗಲನಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ
133. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿಂತಾಮಣಿ 1 67440 60,000 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ
134. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ ಪಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ|| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮೈಸೂರು
135. ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ|| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲನಹಳ್ಳಿ
136. ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಸಾಲಮನಿ ಸಾ|| ಕುಕನೂರು ತಾ|| ಯಲಬುರ್ಗಾಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮುದುಕೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಮಂಗಳೂರು 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಕನೂರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಕೊಪ್ಪಳ
137. ಶ್ರೀ ಈರವ್ವ ಗಂಡ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹರಿಜನ್ ಸಾ|| ಬೇಳೂರು ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಜೈ ಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಪ್ಪಳ
138. ಶ್ರೀ ಗುಡದಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ|| ಗುಳದಳ್ಳಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಜೈ ಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಪ್ಪಳ
139. ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಮುಂದಲಮನಿ ಸಾ|| ಓಜನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಜೈ ಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಪ್ಪಳ
140. ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾ|| ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೊಪ್ಪಳ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೊಪ್ಪಳ
141. ಯಮನವ್ವ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಯಾವಂತ್ರವ್ವನವರ ಸಾ|| ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರು ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾತರಕಿ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಪ್ಪಳ
142. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ತಾ|| ಶಿವಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ಸಾ|| ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲನೂರು ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾತರಕಿ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಪ್ಪಳ
143. ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯವ್ವ ಗಂಡ ಮರಳುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಸಾ|| ಬೇಳೂರು ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾತರಕಿ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಪ್ಪಳ
144. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಉಮೇಶಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಸಾ|| ಕವಲೂರು ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾತರಕಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೊಪ್ಪಳ
145. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಹಾವಣ್ಣ ಆರ್.ಪಿ ಸಾ|| ಹಿರೇ ಜಂತಕಲ್ಲ್ ತಾ|| ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಹಿಮಾಲಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಗಂಗಾವತಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಗಾವತಿ
146. ಶ್ರೀ ಯಮನೂರಪ್ಪ ತಾ|| ಸ್ವಾರೇಮ್ಮ ಸಾ|| ಗಂಗಾವತಿ ತಾ|| ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಹಿಮಾಲಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಗಂಗಾವತಿ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗಂಗಾವತಿ
147. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಕಾರಬಾರಿ ಸಾ|| ಹುಣಸಿಹಾಳ ತಾ|| ಯಲಬುರ್ಗಾ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮುದುಕೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಂಗಳೂರು 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇವೂರು
148. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಮಜರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ|| ಗುಳದಳ್ಳಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಜೈ ಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಪ್ಪಳ
149. ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಯಲ್ಲಣ್ಣನವರ ಸಾ|| ಬೋಚನಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಜೈ ಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 1 67440 60,000 ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಿರೇಸಿಂಧೂಗಿ
150. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಲೋಷಾ ಗಂಡ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಾ|| ವಡ್ಡರಟ್ಟಿ ತಾ|| ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಾರರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಂಗಾವತಿ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ
151. ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಬಿಜಕಲ್ಲ ತಾ|| ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀಕಾವೇರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಿಜಕಲ್ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ
152. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಮಾದರ ಸಾ|| ಬಿಜಕಲ್ಲ ತಾ|| ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಿಜಕಲ್ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ
153. ಶ್ರೀ ಕನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಬಿಜಕಲ್ಲ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಿಜಕಲ್ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ
154. ಶ್ರೀ ಮುದುಕಪ್ಪ ತಾ|| ಹುಲಿಗೇವ್ವ ಸಾ|| ಕನ್ನಾಳ ತಾ|| ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಗಂಗಾವತಿ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ
155. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ ಸಾ|| ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಜಾ ಜೈ ಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ
156. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕಾಡಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡ್ಯ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮಂಡ್ಯ
157. ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವನಂಜಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡ್ಯ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹಾಲಕೆರೆ
158. ಈರಸೇನ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ಹಂಪಾಪುರ ಮಂಡ್ಯ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹಾಲಕೆರೆ
159. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತ ಬುರುಡಗುಂಟೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಟಿ.ಚನ್ನಾಪುರ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
160. ವಿಜಯ್‍ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಟಿ.ಚನ್ನಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
161. ಶೀಲಾ ಕೋಂ ಕೆಂಪರಾಜು ಹೂವಿನಕೊಪ್ಪಲು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
162. ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಯ್ಯ ಮಾರ್ಕಾಲು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೋದೇನಕೊಪ್ಪಲು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
163. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ ನಾಯ್ಕ, ಮರವಂಜಿ ತಾಂಡ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉಬ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಗಿರಿತಾ|| 1 67440 60,000 ಪ್ರ.ಕೃ.ಗ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ದಾವಣಗೆರೆ
164. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾನಾಯ್ಕ ಕಂಚಿಗನಾಳ್, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಚನ್ನಗಿರಿ 1 67440 60,000 ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಪ್ಪೇನಾಳ್ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ||
165. ಶ್ರೀಮತಿ.ಎ.ಡಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಉಮೇಶಪ್ಪ ಹೊದಿಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಚನ್ನಗಿರಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊದಿಗೆರೆ
166. ಶ್ರೀ ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಚನ್ನಗಿರಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚನ್ನಗಿರಿ
167. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾಪಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಾಂಡ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಲವಾಗಲು 1 67440 60,000 ಪ್ರಕೃಗ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಲವಾಗಲು
168. ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೆ.ಎಸ್ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಎ.ಕೆ.ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹರಿಹರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು
169. ಏಕಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಜಗಳೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಡೋಣೆಹಳ್ಳಿ ಜಗಳೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೋರಣಘಟ್ಟ
170. ಶ್ರೀಮತಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಜಗಳೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಣಬೂರು

1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಲಾಪುರ
171. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ.ಬಿ.ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಸಗೋಡು ಜಗಳೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ  ನಿ ಅಸಗೋಡು ಜಗಳೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಗೋಟು
172. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಪೋರೇಷ ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೂಬಗೆರೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ವಿಭಾಗ
173. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತೂಬಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಪೋರೇಷ ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೂಬಗೆರೆ
174. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಲವಾದಿ ಸಾ: ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ: ನರಗುಂದ ಜಿ: ಗದಗ ಪ.ಜಾ ದಿ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ನರಗುಂದ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಗುಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಗದಗ
175. ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರಾ .ಹ ಚಲವಾದಿ ಸಾ: ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ: ನರಗುಂದ ಜಿ: ಗದಗ ಪ.ಜಾ ದಿ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ನರಗುಂದ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಗುಂದ
176. ಗಂಗವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ತಾ: ಮುಂಡರಗಿ ಜಿ: ಗದಗ ಪ.ಜಾ ನಿ, ಶ್ರೀ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಮುಂಡರಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮುಂಡರಗಿ 1 67440 60,000 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಡರಗಿ
177. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ತಾ: ಮುಂಡರಗಿ ಜಿ: ಗದಗ ಪ.ಜಾ ನಿ, ಶ್ರೀ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಮುಂಡರಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮುಂಡರಗಿ 1 67440 60,000 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಡರಗಿ
178. ಸುವರ್ಣ ರಮೇಶ ಮಾದರ ತಾ: ನರಗುಂದ ಜಿ: ಗದಗ ಪ.ಜಾ ದಿ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ,ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ನರಗುಂದ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಗುಂದ
179. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಶಿಗ್ಲಿ ತಾ|| ಶಿರಹಟ್ಟಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಾ|| ಶಿಗ್ಲಿ ತಾ|| ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಗದಗ
180. ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಸಾ|| ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ತಾ|| ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಶಿಗ್ಲಿ ತಾ|| ಶಿರಹಟ್ಟಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಾ|| ಶಿಗ್ಲಿ ತಾ|| ಶಿರಹಟ್ಟಿ
181. ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟ್ರಾಮಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| 1 67440 60,000 ದಿಬ್ಬೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
182. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
183. ಮಲ್ಲಪ್ಪ / ಗುರುಸಂಗಪ್ಪ ಸಾ|| ದಿಗ್ಗಿ, ಶಹಾಪೂರ, ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹೋತಪೇಠ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋತಪೇಠ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಯಾದಗಿರಿ
184. ಅಶೋಕ / ಭೀಮು ಸಾ|| ಹೋತಪೇಠ ಶಹಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹೋತಪೇಠ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋತಪೇಠ
185. ಭೀಮರಾಯ / ಸಾಬಣ್ಣ ಸಾ|| ಮಡ್ನಾಳ ಶಹಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮಡ್ನಾಳ ಶಹಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋತಪೇಠ
186. ಶಾಂತಪ್ಪ / ಮರೆಪ್ಪ ಸಾ|| ಗೋಗಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಹೊಸಕೇರಾ 1 67440 60,000 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗೋಗಿ
187. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ / ಗೋಬ್ರ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಸಾ|| ಬದ್ದೆಪಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಜಲಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಚೂರು
188. ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಲಿಬಾಯಿ / ಹಣಮಂತ ಸಾ|| ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಜಲಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಚೂರು
189. ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮುಲು ಸಾ|| ಏಗನೂರು ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ರಾಯಚೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ರಾಯಚೂರು
190. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮುಲು ಏಗನೂರು ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ರಾಯಚೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು
1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
191. ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಸಾ|| ಮಾರ್ಚೆಟಾಹಾಳ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಕಲ್ಮಲಾ ಹೋಬಳಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
192. ಲಲಿತಮ್ಮ / ತಾಯಪ್ಪ ಸಾ|| ಆಲ್ಕೂರು ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಕಲ್ಮಲಾ ಹೋಬಳಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
193. ಶೀಲಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾ|| ಸಿಯಾತಲಾಬ ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಕಲ್ಮಲಾ ಹೋಬಳಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
194. ಸಂಪತಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಸಾ|| ಮಾಸದೊಡ್ಡಿ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಯರಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
195. ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೆಪ್ಪ ಸಾ|| ಅರಷಣಿಗಿ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ದೇವಸೂಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
196. ಮುನಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮೇಶಪ್ಪ ಸಾ|| ಗುರ್ಜಾಪೂರ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ದೇವಸೂಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
197. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಯಕಪ್ಪ ಸಾ|| ಯಪಲದಿನ್ನಿ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಮಘ ನಿ, ಕಲವಲದೊಡ್ಡಿ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
198. ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪ ಸಾ|| ನಕ್ಕುಂದ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಹಿರೇಕೊಟ್ನೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಬ್ಯಾಗವಾಟಿ ಮಾನವಿ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
199. ಫಕೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ಸಾ|| ಕರೆಗುಡ್ಡ ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
200. ಬಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಬಾಬು ಸಾ|| ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮಾನವಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು

1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
201. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಾ|| ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮಾನವಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
202. ಹುಸೇನಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಸಾ|| ವಟಗಲ್ ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಕವಿತಾಳ ಹೋಬಳಿಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕವಿತಾಳ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
203. ಅನುಷಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ತಾ|| ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಏಣಕೂರು ಪ.ಜಾ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತ ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಭಾಲ್ಕಿ, ಬೀದರ್ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೀದರ್
204. ಕಾಶೇಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ತಾ|| ಭಾಲ್ಕಿ ಕುರುಬಖೇಳಗ ಪ.ಜಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದೊದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕುರುಬಖೇಳಗಿ
205. ಟೋಪು ತಂ ಲಾಲು ಪವಾರ ಹಾಗರಗಾ ಪೋ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಶಿವಶಂಕರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 1 67440 60,000 ಪಂಜಾಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಕಲಬುರಗಿ
206. ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಆಲಗೂಡ ಕುಮಸಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಹೊಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕುಮಸಿ ಕಲಬುಗಿ 1 67440 60,000 ಆಂಧ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಪರ್ ರ್ಮಾಕೆಟ್ ಶಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ
207. ಅನಸುಬಾಯಿ ಗಂ ಅಣ್ಣರಾಯ ಸಿಂಗೆ ಕುಮಸಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಹೊಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕುಮಸಿ ಕಲಬುಗಿ 1 67440 60,000 ಆಂಧ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಪರ್ ರ್ಮಾಕೆಟ್ ಶಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ
208. ಅಂಬವ್ವ ಗಂ ಸಾತಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಜೀವರ್ಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಕರಜಗಿ ಹೊಬಳಿ ಕುರಿಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಜೀವರ್ಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ
209. ಸಂಜಯ ತಂ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ತೆಲ್ಲೋಣಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಕರಜಗಿ ಹೊಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜೀವರ್ಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ
210. ರಾಜಶ್ರೀ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಜೀವರ್ಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಕರಜಗಿ ಹೊಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜೀವರ್ಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ


1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ
211. ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಶಿವಶಂಕರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 1 67440 60,000 ಪಂಜಾಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಶಾಖೆ
212. ಗೇಮು ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಶಿವಶಂಕರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 1 67440 60,000 ಪಂಜಾಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಶಾಖೆ
213. ಪದ್ಮ ಕೊಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಓಬಳಾಪುರ, ಚಿನಗ ತುಮಕೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತುಮಕೂರು 1 67440 60,000 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ತುಮಕೂರು
214. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ದೊಟ್ಟಯ್ಯ ನಂಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಬನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ|| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಬನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತುರಗನೂರು 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬನ್ನೂರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮೈಸೂರು
215. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹುಯಿಲಾಳು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೈಸೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ವರುಣಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೇಗಳಾಪುರ 1 67440 60,000 ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬೆಳವಾಡಿ
216. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿಳಿಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಕೆಜಿಬಿ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹುಣಸೂರು
217. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಕರಿಯಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿಳಿಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಕೆಜಿಬಿ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹುಣಸೂರು
218. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿಳಿಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಕೆಜಿಬಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಹುಣಸೂರು
219. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪ, ಸಿರಿವಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಹೊಸಪೇಟೆ
220. ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಗಂ ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಗಾದಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಗಾಧಿಗನೂರು 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಸಾಗರ
221. ದೊಡ್ಡ ಜಂಬಯ್ಯ ತಂ ಸಣ್ಣ ಮಾರೆಪ್ಪ ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಗಾದಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಗಾಧಿಗನೂರು 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಸಾಗರ
222. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಗಾದಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಗಾಧಿಗನೂರು 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಸಾಗರ
223. ಬಡಗಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಡಗಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಬೆಳಗೊಡಹಾಳ್  ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲಿ
224. ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಮಾದ್ರಿ ನಾಯ್ಕ ಮುದ್ಲಪುರ ಹಡಗಲಿ ತಾ||
ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಬಳಿ
225. ಹೆಚ್ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಸಕೇರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೋಗಳಿ 1 67440 60,000 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆಚ್.ಬಿ ಹಳ್ಳಿ
226. ಚನ್ನವೀರಮ್ಮ ತಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಸಕೇರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ||ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೋಗಳಿ 1 67440 60,000 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆಚ್.ಬಿ ಹಳ್ಳಿ
227. ಎ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ತಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಶಮಾಪುರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ  ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೋಗಳಿ 1 67440 60,000 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆಚ್.ಬಿ ಹಳ್ಳಿ
228. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಕ್ರನಾಯ್ಕ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ತಾಂಡ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕೋಗಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ 1 67440 60,000 ಕಾಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ
229. ಸಂತೋಷಮ್ಮ ಗಂಡ ಯೇಸುದಾಸ, ತಾ|| ಬೀದರ್, ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಾತೋಳಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ್ 1 67440 60,000 ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬೀದರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೀದರ್
230. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸದಾಶಿವ ಹರಿಜನ, ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ, ಗೋಕಾಕ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕೌಜಲಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಕೌಜಲಗಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಜಲಗಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ  ಬೆಳಗಾವಿ
231. ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಿ.ಎಂ.ಆನಂದ್, ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಂತಾಮಣಿ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
232. ತಿರುಮಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಚೌಡಸಂದ್ರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಿಯಮಿತ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೂರು
233. ಹಣಮಯ್ಯ ತಂ ಭರಮಯ್ಯ ಮು: ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ, ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಡಿಕೇಶ್ವರ

1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಡಗುಂದಾ ಶಾಖೆ, ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಕಲಬುರಗಿ
234. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಸಾಲೇಬಿರನಹಳ್ಳಿ, ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ, ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಾಲೇಬಿರನಹಳ್ಳಿ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಂಆಃ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ
235. ಗೋಧಾವರಿ ಗಂ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸಿಂಗೆ ಸಾ: ಬೋಧನ ಪೋ; ಕಮಲಾನಗರ ತಾ: ಆಳಂದ, ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ನರೋಣಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬೋಧನ, ತಾ|| ಆಳಂದ ಕಲಬುರಗಿ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಮಲಾನಗರ ಶಾಖೆ, ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ
236. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದುಧನ ಮು: ಕಡಗಂಚಿ ತಾ: ಆಳಂದ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಜಾ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಡಗಂಚಿ ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಗಂಚಿ ಶಾಖೆ, ಆಳಂದ ಕಲಬುರಗಿ
237. ಶ್ರೀಮತಿ ತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೂಲಯ್ಯ, ಹಳೆವೂರು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಳೇವೂರು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ತುಮಕೂರು
238. ವೀರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ 1 67440 60,000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರಟಗೆರೆ
239. ಟಿ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬುಡಮಲ್ಲಯ್ಯ ತೊಳ್ಳೆಕೊಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ  ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿತ್ರದೇವರಹಟ್ಟಿ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಅಂಕಸಂದ್ರ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾ||
240. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕಾಗೇಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಂ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿ ಶಿತಾ ತಾ||
241. ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪ, ಮಂಗಳವಾಡ, ಪಾವಗಡ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಮಂಗಳವಾಡ ಪಾವಗಡ ತಾ||
242. ಕೆ.ಎಲ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಕೊಂಡವಾಡಿ, (ಕೊಂಡಾಪುರ) ಗುಬ್ಬಿತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಬ್ಬಿ
243. ದುರಗವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಮಾಗನೂರ ತಾ|| ನರಗುಂದ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಜಾ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತುತ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎ.ಡಿ.ಬಿ) ತಾ|| ನರಗುಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಗದಗ
244. ಬಸವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಶಾಂತಗೇರಿ ತಾ|| ರೋಣ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಶಾಂತಗೇರಿ ತಾ|| ರೋಣ ಜಿ|| ಗದಗ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಂತಗೇರಿ
245. ಗೌರವ್ವ ಪಿರೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಹಾವೇರಿ
246. ಅನಿತಾ ಬಸಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಮೇಡ್ಲೇರಿ
247. ನೀಲವ್ವ ಫಕೀರಪ್ಪ ಶಿಡ್ಲಣ್ಣನವರ, ನೆಗಳೂರು, ಹಾವೇರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನೆಗಳೂರು 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ನೆಗಳೂರು
248. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಚಿಲ್ಲೂರು ಬಡ್ನಿ, ಸವಣೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚವಡಾಳ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಸವಣೂರು
249. ಸಾವಿತ್ರಿ ರಮೇಶ ಲಮಾಣಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಹಾವೇರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಾವೇರಿ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಕಬ್ಬೂರು
250. ಹೇಮಲತಾ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಂಜೀವಣ್ಣನವರ, ನೆಗಳೂರು, ಹಾವೇರಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನೆಗಳೂರು 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ನೆಗಳೂರು
251. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಕನಕಪ್ಪ ಸಾ|| ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ, ಮಸ್ಕಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ರಾಯಚೂರು
252. ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, PWಆ ಅಚಿmಠಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ, ಮಸ್ಕಿ
253. ಕರಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬಣ್ಣ ಸಾ|| ಸಿಂಧನೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ, ಮಸ್ಕಿ
254. ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಸಾ|| ಸುಕಾಲಪೇಟೆ, ಸಿಂಧನೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿ.ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಿಣಿವಾರ ತಾ|| ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ, ಮಸ್ಕಿ
255. ಪದ್ಮ ಗಂಡ ಲೊಳ್ಳಪ್ಪ ಸಾ|| ಸಿಂಧನೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿ.ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಿಣಿವಾರ ತಾ|| ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ, ಮಸ್ಕಿ
256. ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೆಪ್ಪ ಸಾ|| ಜವಳಿಗೇರಾ, ಸಿಂಧನೂರು ಪ.ಜಾ ಜಲವಳಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಜವಳಗೇರಾ ತಾ|| ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
257. ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾನಪ್ಪ ಸಾ|| ಬಳಗನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಪ.ಜಾ ಬಳಗನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗೌಡನಭಾವಿ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
258. ಸವಿತಾ ಗಂಡ ರಘುವೀರ ಸಾ|| ವೆಂಕಟರಾಯನಪೇಟೆ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮುದಗಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೇಗಳಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ಲ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
259. ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಬಾಳಪ್ಪ ಸಾ|| ವೆಂಕಟರಾಯನಪೇಟೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮುದಗಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೇಗಳಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ಲ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
260. ಹನುಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಸಾ|| ಹುಲಿಗಡ್ಡೆ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳೀದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
261. ಯಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ಪರಮಪ್ಪ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮುದಗಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುದಗಲ್ಲ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
262. ಭರಮಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಾ|| ಅಮೆದಿಹಾಳ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮುದಗಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುದಗಲ್ಲ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
263. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮಸ್ಕಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಸುಲ್ತಾನಪುರ, ತಾ|| ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
264. ಸೀತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ, ದೇಸಾಯಿ ಬೋಗಾಪುರ, ಮಸ್ಕಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಮಸ್ಕಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಸುಲ್ತಾನಪುರ, ತಾ|| ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
265. ಭೀಮವ್ವ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ಸಾ|| ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ದೇವದುರ್ಗ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
266. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಮಾದರ ಸಾ|| ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ತಾ|| ಬದಾಮಿ ಪ.ಜಾ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
267. ನಾಗರಾಜ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ತಾ|| ಬದಾಮಿ ಪ.ಜಾ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ
268. ಗೌರವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಕೆಂದೂರ ತಾ|| ಬದಾಮಿ ಪ.ಜಾ ಕೆಂದೂರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೆಂದೂರ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬದಾಮಿ
269. ನೀಲವ್ವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಕೆಂದೂರ ತಾ|| ಬದಾಮಿ ಪ.ಜಾ ಕೆಂದೂರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೆಂದೂರ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬದಾಮಿ
270. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೋಬವ್ವ ರಾವುತನವರ ಸಾ|| ಕುಳಲಿ ತಾ|| ಮುಧೋಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಶಿರೋಳ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಧೋಳ
271. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೀಸಿ ಸಾ|| ಕುಳಲಿ ತಾ|| ಮುಧೋಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಶಿರೋಳ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಧೋಳ
272. ಗೀತಾ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಕನಸಗೇರಿ ತಾ|| ಮುಧೋಳ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಲೋಕಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೊಸಕೋಟಿ
273. ಚಂದ್ರವ್ವ ಜಯವಂತ ಆಲಗೂರ ಸಾ|| ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕವ್ವದೇವಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ 1 67440 60,000
274. ಮಹಾದೇವಿ ಅಶೋಕ ದೊಡಮನಿ ಸಾ|| ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕವ್ವದೇವಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ 1 67440 60,000
275. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಸಾ|| ತೇರದಾಳ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತೇರದಾಳ 1 67440 60,000
276. ಗೌರವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಡ ಸಾ|| ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬನಹಟ್ಟಿ
1 67440 60,000
277. ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗಣಿ ಸಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಜಾ ಜಮಖಂಡಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜಮಖಂಡಿ 1 67440 60,000
278. ಸದಾಶಿವ ಮುತ್ತವ್ವ ಮಾದರ ಸಾ|| ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಜಾ ಜಮಖಂಡಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜಮಖಂಡಿ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜಮಖಂಡಿ
279. ಶ್ರೀಮತಿ ದುರುಗವ್ವ ಯಮನಪ್ಪ ಮಾದರ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಜಾ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀನ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಮತಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
280. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಡಾಕಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಕಮತಗಿ, ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಜಾ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಮತಗಿ
281. ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತವ್ವ ಲ್ಷ್ಮಣ ಬೀಳಗಿ, ಕಮತಗಿ, ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀನ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಮತಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
282. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ, ಕಮತಗಿ, ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀನ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಮತಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
283. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ, ಅಮೀನಗಡ, ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಮೀನಗಡ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಮೀನಗಡ
284. ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಬಾಡಗಿ, ಬೀಳಗಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಬಾಡಗಿ ಕುರಿ 67440 60000
285. ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ, ಬಾಡಗಿ, ಬೀಳಗಿ ತಾ||, ಬದಾಮಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಬಾಡಗಿ ಕುರಿ 67440 60000
286. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಶ್ರೀ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಕುರಿ 67440 60000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
287. ಶ್ರೀ ಪೋಲಪ್ಪ / ಬಸಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಸಾ|| ರಸ್ತಾಪೂರ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ, ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ರಸ್ತಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಸಗರ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಯಾದಗಿರಿ
288. ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಬಾಯಿ / ಬಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ರಸ್ತಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ರಸ್ತಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಸಗರ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ
289. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮವ್ವ / ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸಾ|| ರಸ್ತಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಾಗನಟಗಿ, ಶಹಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಸಗರ
290. ಶ್ರೀ ಅಂಬು / ಪರಮುನಾಯ್ಕ ಸಾ|| ಭೀಮ್ಲು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಾಗನಟಗಿ, ಶಹಾಪೂರ 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಸಗರ
291. ಲೋಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೋವಿನಕೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ತೋವಿನಕೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ|| ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ತುಮಕೂರು
292. ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ ಕೆ.ಸೇವಾಲಾಲ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಗಾನಕೆರೆ (ಪೋಸ್ಟ್) ಪಾವಗಡ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಪಾವಗಡ 1 67440 60,000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಗಡ
293. ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗರಾಜು ಎಂ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಂ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದಲೂರು
294. ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಣ್ಣ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋ ಶಿರಾ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಲಕ್ಕವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ ತಾ|| ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಕೆಜಿಬಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಶಿರಾ ತಾ||
295. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಏಳುಬೆಂಚಿ ತಾ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕುಡಿತಿನ 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಯೆಲುಬೆಂಚಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಹೊಸಪೇಟೆ
296. ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಏಳುಬೆಂಚಿ ತಾ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕುಡಿತಿನ 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಯೆಲುಬೆಂಚಿ
297. ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಾಗೇವಾಡಿ
298. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಜುಕುಮಾರ, ಸಂಡೂರು ವಾರ್ಡ್, ತಾ|| ಸಂಡೂರು ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೃಷ್ಣಾನಗರ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಡೂರು
299. ಡಿ.ನಾಗರಾಜ ತಾಯಿ ಮಾದೇವಿ ಸಂಡೂರು 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ತಾ|| ಸಂಡೂರು ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೃಷ್ಣಾನಗರ 1 67440 60,000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಸಂಡೂರು
300. ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಲೋಕಿಕೆರೆ
1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
301. ಡಿ.ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಡಿ.ಶಿವರಾಂ, 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಲೋಕಿಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
302. ಎಸ್.ಆಶಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ ದಿದ್ಗಿತಾಂಡ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ದಾವಣಗೆರೆ
303. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎ. ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಐಗೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕುರುಬಗೇರಿ ಬೂದಾಳ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಶಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ
304. ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಹಳೇಬೂದನೂರು, ಮಂಡ್ಯ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮಂಡ್ಯ
305. ಶ್ರೀ ಫಕೀರಪ್ಪ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಅಲ್ಲಿಪುರ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚವಡಾಳ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಯಲವಿಗಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಹಾವೇರಿ
306. ಸುಪ್ರಿಯ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಶೆಟ್ಟೀಕೆರೆ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ತುಮಕೂರು
307. ವೆಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬಾಣಕೆನಾಯ್ಕ, ಭೂಪೂರು ತಾಂಡ, ಪಾವಗಡ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನಿಡಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪಾವಗಡ ಟೌನ್ 1 67440 60,000 ಕೆಜಿಬಿ ಪಾವಗಡ
308. ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ 5ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತುಮಕೂರು 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಮಕೂರು
309. ರವಿ ಬಿನ್ ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೋವಿ ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕಲ್ಪತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿ, ತಿಪಟೂರು 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾ||
310. ಬಿಎನ್ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಲೇ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಬೆಳಗುಂಬ, ತುಮಕೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತುಮಕೂರು
1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೋಕನಗರ ತುಕೂರು ತಾ||
311. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ತೊಗರಗುಂಟೆ, ಶಿರಾ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಶಿರಾ ತಾ||ಎಂ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದಲೂರು ಶಿರಾ ತಾ||
312. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ, ಹುಲಗಿನಾಳ, ಹುನಗುಂದ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಮೀನಘಡ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
313. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲ ಗಾನಗೇರ, ತೇರದಾಳ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ತೇರದಾಳ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
314. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಲಿಯೂರು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
315. ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಲಿಯೂರು
316. ಕೆ.ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಗಪ್ಪ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ
317. ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿದರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾ|| ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಪೋರೇಷ ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ|| ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
318. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
319. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ ಬೇಗೂರು ಪೋ ಆನೇಕಲ್ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಗೂರು
320. ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಜೇಂದ್ರ ಅಮ್ಮೂರು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಿಯಮಿತ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
321. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ / ಬಸವರಾಜ ಬಜಂತಿ ಸಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ ತಾ|| ಸುರಪೂರ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೆಂಭಾವಿ ತಾ|| ಸುರಪುರ ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಕೆಂಭಾವಿ ತಾ|| ಸುರಪುರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಯಾದಗಿರಿ
322. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ / ಗುರಪ್ಪ ಸಾ|| ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ
 ಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೆಂಭಾವಿ ತಾ|| ಸುರಪುರ ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ
1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೊಸಕೆರಾ
323. ಹರಿಜನ ಬೆತ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಸಾ|| ಮಾಡ ಸಿರುವರು ಸಿಂಧನೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಔಧ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿಂಧನೂರು 1 67440 60,000 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಸ್ಕಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ರಾಯಚೂರು
324. ಹೀರಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಧೋಂಡಿರಾಮ, ಧಾರಜವಾಡಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ|| ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ 1 67440 60,000 ಮಾಂಜ್ರಾ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೀದರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೀದರ್
325. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಕಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮೈಸೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ತಾ|| 1 67440 60,000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಕೊಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮೈಸೂರು
326. ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಮೂಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮುದ್ದು ಬೀರನಹುಂಡಿ 1 67440 60,000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಮೂಗೂರು ಶಾಖೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ||
327. ಮನೋಜ / ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಾ|| ಕುರಕುಂದಾ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತೇರಲಾಳ 1 67440 60,000 ಪಿಎನ್‍ಬಿ ಕುರಕುಂದಾ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಯಾದಗಿರಿ
328. ಮಲ್ಲಪ್ಪ / ಸಾಬಣ್ಣ ಸಾ|| ಕುರಕುಂದಾ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತೇರಲಾಳ 1 67440 60,000 ಪಿಎನ್‍ಬಿ ಕುರಕುಂದಾ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ
329. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ / ನರಸಪ್ಪ ಸಾ|| ರೊಟ್ನಡಗಿ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ರೋಟ್ನಡಗಿ ಶಹಾಪೂರ 1 67440 60,000
330. ದೇವಮ್ಮ / ದೇವರಾಜ ಸಾ|| ಕದಾರಪೂರ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ರೋಟ್ನಡಗಿ ಶಹಾಪೂರ 1 67440 60,000
331. ಜಬಲಮ್ಮ / ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ|| ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ರೋಟ್ನಡಗಿ ಶಹಾಪೂರ 1 67440 60,000
332. ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ / ರಮೇಶ ಸಾ|| ಬದ್ದೆಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ತಾ|| ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿ, ಅಜಲಾಪುರ, ತಾ|| ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ
1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಯಾದಗಿರಿ
333. ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂ ಬಸಪ್ಪ ಬಸರಿಗಿಡ, ಸಾ|| ಯಡಿಯಾಪುರ ತಾ|| ಸುರಪುರ ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೆಂಭಾವಿ ತಾ|| ಸುರಪುರ ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
334. ಶಂಕರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ, ಕೋಲಾರ
1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಕೋಲಾರ
335. ವಿನೋದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ, ಕೋಲಾರ 1 67440 60,000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
336. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹುಣಸೇಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಬೈಲೂರು  ಅಂಚೆ ಕೊಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾ.ಕೃ.ಪ.ಸ.ಸಂ.ನಿ, ಲೊಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮೈಸೂರು
337. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಬೋವಿ, ಕಂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಮಲಾಪುರ ಅಂಚೆ ಲೋಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾ.ಕೃ.ಪ.ಸ.ಸಂ.ನಿ, ಲೊಕ್ಕನಳ್ಳಿ
338. ಮುತ್ತಾ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದಿ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ|| ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಪ್ರಾ.ಕೃ.ಪ.ಸ.ಸಂ.ನಿ, ಲೊಕ್ಕನಳ್ಳಿ
339. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ.ಪಿ.ಹೆಚ್ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು.ಎಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೀದಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||
ಪ.ಜಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಮಘ ನಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
340. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೀದಿ ಚಿಲಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ|| ಪ.ಜಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಮಘ ನಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
341. ಶ್ರೀಮತಿ ನಂಜಮಣಿ ಕೋಂ ನಾಗ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೀದಿ, ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಜಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 1 67440 60,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
342. ಅನಿತಾ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಸಾಳೆ, ಕೋಹಳ್ಳಿ, ಅಥಣಿ ತಾ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಮುರಗುಂಡಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬೆಳಗಾವಿ
343. ಪಾರ್ವತಿ ನೀಲಕಂಠ ಕ್ವಾರಗೊಂಡ, ಚಮಕೇರಿ ಅಥಣಿ ತಾ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಮುರಗುಂಡಿ 1 67440 60,000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥಣಿ
344. ಸುಭದ್ರ ಶಿವಪ್ಪ ಮಸಾಳೆ, ಕೋಹಳ್ಳಿ, ಅಥಣಿ ತಾ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಮುರಗುಂಡಿ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಹಳ್ಳಿ
345. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ|| ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಯೂಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಾರ್‍ಲೈನ್ ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
346. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲಪುರ, ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಕಡೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ
347. ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬಪ್ಪ ರಾರಾವಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾರಾವಿ ಶಾಖೆ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾ|| ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಹೊಸಪೇಟೆ
348. ತರುಣ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ, ತೋಕೆನಹಳ್ಳಿ ಸಂಡೂರು ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ
349. ಸಕ್ರವ್ವ ಗಂಡ ರೇಖ್ಯಾನಾಯ್ಕ, ಭೀತ್ಯಾನಾ ತಾಂಡ, ಹಡಗಲಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ
350. ಪಾರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀತ್ಯಾನಾಯ್ಕ, ಭೀತ್ಯಾನಾ ತಾಂಡ, ಹಡಗಲಿ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ
351. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾಲಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮತ್ತು ಹೋಬಳೀ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ|| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ|| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಶಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಮೈಸೂರು
352. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜವ್ವ ಮುದಕಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ, ಕೆರೂರ, ಬದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ.ಜಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಮಘ ನಿ ಕೆರೂರ 1 67440 60,000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆರೂರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
353. ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ, ಬೈರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರೀಕೆರೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಕುಉಅನಿನಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
354. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಕಜ್ಜರಿ ತಾಂಡ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ||, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಘ ಸಾ|| ಕಜ್ಜರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ||, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 1 67440 60,000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಕಾಕೋಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿ, ಹಾವೇರಿ
355. ಸವಿತಾ ನಾಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸಾ|| ದೇವರಗುಡ್ಡ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ||, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ದೇವರಗುಡ್ಡ 1 67440 60,000 ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು
356. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗೀ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲ, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಜಾ 1 67440 60,000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಂ.ಸಿ.ಹಳ್ಳಿ, ತರೀಕೆರೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಯಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ, ವಿಜಯಪುರ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಖೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ರಾಜು ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ  ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ
3. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲವ್ವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡ ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಪರಶೂರಾಮ ತಳವಾರ, ಹಡಲಗೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಯರಝರಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕುರಿ 67440 60000 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
5. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಸೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಳ
6. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಅಂಜುಟಗಿ ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಂಜುಟಗಿ ತಾ|| ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿ
7. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಅಂಜುಟಗಿ  ಇಂಡಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಂಜುಟಗಿ ತಾ|| ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಜುಟಗಿ
8. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದವ್ವ ಪರಮಾನಂದ ತಳವಾರ ಸಾ: ಯಾದವಾಡ ತಾ: ಧಾರವಾಡ ಪ.ಪ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕಮಾಪೂರ
9. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ / ಶಿವಪ್ಪ ಸಾ|| ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ತಾ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕುವವರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಕುರಿ 67440 60000 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಮಕ್ ಯಾದಗಿರಿ
10. ವಸಂತ ಎಲ್ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಿಬೀದಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ|| 
11. ನಂದಿನಿ ಕೋಂ ಗಣೇಶ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ
12. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕದಿರೆಪ್ಪ ನವೀಲಗುಟ್ಟಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಪ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ಕುರಿ 67440 60000 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
13. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಚಕ್ಕಾರ್ಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ರೇಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
14. ಸಿ.ಎಸ್.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಚಕ್ಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರೇಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾ¸ಪುರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
15. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನೆಪ್ಪ ಸೀತಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸೀತಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದ್ದೇರಿ
16. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಸೀತಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸೀತಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದ್ದೇರಿ
17. ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್.ಟಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಸೋಲೂರು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರಂ
18. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ತವಡಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸಕೋಟೆ
19. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ನಾಯಕ, ಮಣ್ಣೂರ, ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾಕತಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಡಲಗಾ
20. ರೇಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ, ಮಣ್ಣೂರ
ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾಕತಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಡಲಗಾ
21. ರೇಣೂಕಾ ದೇವಪ್ಪಾ ನಾಯಕ, ಮಣ್ಣೂರ
ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾಕತಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಡಲಗಾ
22. ಗೌರಾ ಪುಂಡಲೀಕ ನಾಯಕ, ಮಣ್ಣೂರ
ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾಕತಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
23. ಯಲ್ಲವ್ವ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ, ತಾ|| ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪ.ಪ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
24. ಹೇಮಾ ಫಕೀರಪ್ಪ ಅನಿಗೋಳ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪ.ಪ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
25. ಬಸವಣ್ಣಿವ್ವಾ ಮಹಾಂತೇಶ ತಳವಾರ, ಸೊಪಟ್ಲ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರಣಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಸೋಪಡ್ಲ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯರಗಟ್ಟಿ
26. ಕಮಲವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕಪ್ಪಗೋಳ, ಮಡಮಗೇರಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮಬನೂರ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯರಗಟ್ಟಿ
27. ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಗೋಳ, ಯರಗಣವಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮಬನೂರ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯರಗಟ್ಟಿ
28. ಸಚಿನ ಭೀಮಪ್ಪಾ ವಾಲದವರ, ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಿಂದಿಹಟ್ಟಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ
29. ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಿಂದಿಹಟ್ಟಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ
30. ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚೀಟಿ ಮಾದಯ್ಯ ಹೂಳ್ಯ (ಗ್ರಾಮ) ಕನಕಪುರ ತಾ|| ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕನಕಪುರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕನಕಪುರ ತಾ|| ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ತಾ||
31. ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂಜನಾಪುರ ರಾಮನಗರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೈಲಾಂಚ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ವಿಭೂತಿ ಕೆರೆ ಕೈಲಾಂಚ ಹೋ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
32. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ ಅಂಜನಾಪುರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೈಲಾಂಚ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ವಿಭೂತಿ ಕೆರೆ ಕೈಲಾಂಚ ಹೋ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
33. ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ಹಿರಿಯೂರು
34. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ, ನಾಗಸಮುದ್ರ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಗಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು
35. ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಿ.ಮಹಂತೇಶ್ ಕುಂಚಿಗನಾಳ್, ಇಂಗಳದಾಳ್ ಅಂಚೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕುಂಚಿಗನಾಳ್ ಇಂಗಳದಾಳ್ ಅಂಚೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗಳದಾಳ್ ಶಾಖೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
36. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಾರ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮುತ್ತಿಗಾರನಹಳ್ಳಿ, ಓಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪ.ಪ ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು
37. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ರಾಜಾನಾಯಕ, ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣೀಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆರನಕಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯೂರು
38. ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಆಲಘಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಪ ಭರಮಸಾಗರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ ಭರಮಸಾಗರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ||
39. ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಿರುಮಲಾಪುರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
40. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ, ಗಾಂದಿನಗರ,ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ವೀರದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
41. ಬಿ.ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ಭರಮಸಾಗರ, ದುಗ್ಗಾವರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಪ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸರ್ಂ ನಿ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡುಳ್ಳಾರ್ತಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ
42. ಸುಮದೇವಿ ಕೋಂ ಜುಂಜಣ್ಣ, ಗೂಳ್ಯ ಹರಿಯಬ್ಬೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ದಿಂಡಾವರ ಹಿರಿಯೂರು
43. ವಿಜಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಸ್.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಪ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಲ್ಕಕಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಾಡದಕೆರೆ ಶಾಖೆ ಹೊಸದುರ್ಗ
44. ತ್ರಿನೇಶ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ, ಕ್ಯಾದಿಗೆರೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಂ.ಜಿ.ದಿಬ್ಬ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೆಲ್ಲೋಡು ಹೊಸದುರ್ಗ
45. ಗೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರಿಬೆಟ್ಟನಾಯಕ ತರಿಕೆರೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹರಳಕೆರೆ
46. ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಬೋರಯ್ಯ ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ, ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ
47. ನಂಜುಂಡನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗನಾಯಕ ಸಿದ್ದಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಮ ತಾ|| ಪ.ಪ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ
48. ರಂಗನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕ, ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಪ.ಪ ಆನೇಕೆರೆಯಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಉದಯಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆ
49. ಭಾಗ್ಯ ಕೋಂ ಸಿದ್ದನಾಯ್ಕ ನೀರಗುಂದ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ||
ಪ.ಪ ಶ್ರೀ.ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಗಂಡಸಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಖೆ
50. ಆಶಾ ಕೋಂ ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಣಾವರ ಶಾಖೆ
51. ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಸಿ.ಸುರೇಶ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪಾಳ್ಯ, ಸಿ.ಬಿ.ತೋಟ, ತುಮಕೂರು ಪ.ಪ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತುಮಕೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಯನಗರ ಶಾಖೆ ತುಮಕೂರು
52. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾವ್ಯ ಕೋಂ ಕುಮಾರ, ಕೋಡಘಟ್ಟ, ಕುಪ್ಪಾಳ, ಕಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ತಿಪಟೂರು ಪ.ಪ ಕಲ್ಪತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತಿಪಟೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗುಂಗುರಮೆಳೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾ||
53. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ, ಜನಕಲೋಟಿ ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಪ.ಪ ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ
54. ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಶೀರಾ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಎಂ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಎಸ್‍ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರಾ
55. ಶ್ರೀಮತಿ.ಕವಿತಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಕ್ಯಾಂಪ್, ಅಗಸವಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ.ಪ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕುರಿ 67440 60000 ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
56. ಎಸ್.ಪಿ.ಶ್ರಾವಣಿ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಟಗಲ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೋಟಗಲ್
57. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು, ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುರಗಮಲ್ಲ
58. ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಗಾಂಡ್ಲಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ದಿಬ್ಬೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
59. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ 25ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಕಸಬಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
60. ಶಂಕರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ ವಂಗಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಳ್ಳೂರು
61. ಶ್ರೀ.ಬೆಟ್ಟನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗಾನಾಯ್ಕ, ಬೆಟ್ಟದ ಬೀಡು ಗ್ರಾಮ, ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ|| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅಲಸನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ|| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲನಹಳ್ಳಿ
62. ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ.ರಘು ಬಿನ್ ಪಾಪನಾಯ್ಕ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸೂರು ತಾ||
ಕುರಿ 67440 60000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಶಾಖೆ
63. ಶ್ರೀ.ಹನುಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಸಾ|| ಬಿಜಕಲ್, ತಾ|| ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬಿಜಕಲ್ ಕುರಿ 67440 60000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಪ್ಪಳ
64. ಶ್ರೀ.ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಕನಪಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಹಳೆ ಕುಮುಟ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಪ ಜೈಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಕುರಿ 67440 60000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಪ್ಪಳ
65. ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಸಾ|| ಘಟ್ಟಿರೆಡ್ಡಿಹಾಳ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಪ ಜೈಭೀಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಕುರಿ 67440 60000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಪ್ಪಳ
66. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಸಾ|| ಗಂಗಾವತಿ ತಾ|| ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಪ ಹಿಮಾಲಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಕುರಿ 67440 60000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಗಾವತಿ
67. ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಕಾತರಕಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ.ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಾತರಕಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಪ್ಪಳ
68. ಶ್ರೀ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮನಗೌಡ್ರು ಸಾ|| ಅರಸಿನಕೇರಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಪ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅರಸಿನಕೇರಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹಿರೇಬೊ ಮ್ಮನಾಳ
69. ಶ್ರೀ.ಕನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಬೇಳೂರು ತಾ|| ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಾತರಕಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಪ್ಪಳ
70. ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಕೋ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ವಡ್ಡನಾಳ್, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಉಬ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರ.ಕೃ.ಗ್ರಾ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ
71. ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಡಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಶ್ರೀ.ಪಾಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಪೇಟೆ, ಹೊಂಡದ ಸರ್ಕಲ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಅಣಜಿ ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‍ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ
72. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಜಗಳೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕನ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ದೊಣಿಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ತಾ||
ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಟೂರು
73. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶವ್ವ ಚೌಡಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ನರಗುಂದ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಪ ದಿ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ನರಗುಂದ ಜಿ|| ಗದಗ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ
74. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನವ್ವ ಮಾರುತಿ ಸಣಕಲ್ಲ ಸಾ|| ಹೊಂಬಳ ತಾ|| ಗದಗ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಪ ದಿ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ತಾ|| ನರಗುಂದ ಜಿ|| ಗದಗ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂಬಳ
75. ಶ್ರೀ ಮಳ್ಳಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೈಗರ ಸಾ|| ಡೋಣಿ ತಾ|| ಮುಂಡರಗಿ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುಂಡರಗಿ, ಗದಗ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೋಣಿ
76. ಸಂಗಣ್ಣ ತಂ ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಾ|| ಬೀಡರ ದಿಗ್ಗಿ ಶಹಾಪುರ ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹೋತಪೇಠ, ಶಹಾಪುರ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋತಪೇಠ 
77. ಮರೇಪ್ಪ ತಾ|| ಭೀಮರಾಯ ಮಡ್ನಾಳ ತಾ|| ಶಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಡ್ನಾಳ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋತಪೇಠ 
78. ಆಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಹೆಚ್.ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ತಾ|| ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು ಪ.ಪ ದೇವಸೂಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಾಡ್ಲೂರು ರಾಯಚೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
79. ಶರಣಮ್ಮ ಗಂ ಬಸವರಾಜ ತಾ|| ಮಾನವಿ ಪ.ಪ ಮಾನವಿ ಹೊಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮಾನವಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
80. ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ್ ಸಾ|| ಜವಳಗೇರಾ, ತಾ|| ಸಿಂಧನೂರು ಪ.ಪ ಆವಳಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜವಳಗೇರಾ ತಾ|| ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
81. ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ತೀರ್ಥಭಾವಿ, ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಪ.ಪ ಮಸ್ಕಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
82. ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಯರದಿಹಾಳ, ಮುದಗಲ್‍ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ|| ರಾಯಚುರು ಜಿ|| ಪ.ಪ ಮುದಗಲ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೇಗಳಪೇಟ ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
83. ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಸಾ|| ರಾಂಪೂರು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
84. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ|| ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ದೇವದುರ್ಗ ಪ.ಪ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ದೇವದುರ್ಗ ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
85. ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಗಂ ಭೀಮಯ್ಯ ಸಾ|| ದೇವದುರ್ಗ ಪ.ಪ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ದೇವದುರ್ಗ ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
86. ಸರೋಜಾ ಗಂ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವದುರ್ಗ ಪ.ಪ ಅರಕೇರಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಯರಮರಸ್ ದೇವದುರ್ಗ ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
87. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ|| ಬೀರದೇವ ಗಲ್ಲಿ ಪ.ಪ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ್ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾಲ್ಕಿ
88. ಪೀರಪ್ಪ ತಂ ಹೀರಗೆಪ್ಪಾ ಮು: ಕುಮಸಿವಾಡಿ ತಾ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಪ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಹೋಬಳಿ ಕುರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕುಮಸಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಆಂಧ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ
89. ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂ ಮಲ್ಲೇಶ ಮು: ಕುಮಸಿವಾಡಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಪ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಹೋಬಳಿ ಕುರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕುಮಸಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಆಂಧ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ತಾ|| ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ
90. ಎ.ಸಣ್ಣತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂ ಕುಮಾರೆಪ್ಪ, ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಗಾದಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾರ ಸಂಘ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಸಾಗರ
91. ಎನ್.ಗೌರಮ್ಮ ಗಂ ಎನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಗಾದಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾರ ಸಂಘ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಸಾಗರ
92. ಸತ್ಯವ್ವ ಗಂ ಬಿ ಮುಪ್ಪಣ್ಣ, ಮದಲಗಟ್ಟಿ, ಹಡಗಲಿ ತಾ||
ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಸೇವಾ ಲಾಲ್ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾರ ಸಂಘ ಭೀತ್ಕಾನ್ ತಾಂಡ, ಕಾಲ್ವಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಬ್ಲಿ ಶಾಖೆ
93. ಕುರವತ್ತಿ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ, ಹ್ಯಾರಡ, ಹಡಗಲಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾರ ಸಂಘ ಹ್ಯಾರಾಡ
ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಳಲು
94. ರೇಣುಕ ಗಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೆವಿಓಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾರ ಸಂಘ, ಕೋಗಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೆಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
95. ಶ್ರೀಮತಿ ಓಮಕ್ಕ ಎಂ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೊಟ್ರೇಶ, ಚಿಗಟೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಗಟೇರಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಚಿಗಟೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ದಾವಣಗೆರೆ
96. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಬಗೂರು, ಜಗಳೂರು ತಾ|| ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ದೋಣೆಹಳ್ಳಿ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿದರೆಕೆರೆ, ಜಗಳೂರು ತಾ|| ದಾವಣಗೆರೆ
97. ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಾರಿಹಾಳ, ಅರಬಾವಿ, ಗೋಕಾಕ ತಾ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅರಬಾವಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರಬಾವಿ
98. ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ|| ಪ.ಪ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
99. ಘಾಳಮ್ಮ ಗಂ ಘಾಳಪ್ಪ ಮು: ಸುಲೆಪೇಟ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ದಸ್ತಾಪೂರ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲೆಪೇಟ ಶಾಖೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ
100. ಶೇಕಮ್ಮ ಗಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮು: ದಸ್ತಾಪೂರ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ದಸ್ತಾಪೂರ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲೆಪೇಟ ಶಾಖೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ
101. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮು: ಗಡಿಕೇಶ್ವರ, ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ, ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಡಗುಂದಾ ಶಾಖೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ
102. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಾ ಮರಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ|| ಹಡಗಲಿ ತಾ|| ರೋಣ ಜಿ|| ಗದಗ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳವಣಿಕಿ
103. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಣಜೇರ, ಹಾಡೇ, ತಾ|| ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕನಕಜ್ಯೋತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಕುಡಪಲಿ
104. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂತರವಳ್ಳಿ, ಮೆಡ್ಲೇರಿ, ತಾ|| ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ಮೆಡ್ಲೇರಿ
105. ಶಿಲ್ಪಾ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಂಟಗಣಿ, ಹಿರೆಮುಗದೂರು, ತಾ|| ಸವಣೂರು ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕುರುಬಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು
ಕುರಿ 67440 60000 ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಗದೂರು
106. ರೇಣುಕಾ ಬಸಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರು, ನೆಗಳೂರು, ತಾ|| ಹಾವೇರಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನೆಗಳೂರು ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆವಿಜಿಬಿ ನೆಗಳೂರು
107. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪ ಕೋಂ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ, ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಂಪಾಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ||
108. ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ ಯಮನಪ್ಪ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾ|| ಬೀಳಗಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಖ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನಾಗರಾಳ ಕುರಿ 67440 60000
109. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಗೋಪಾಲ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾ|| ಬೀಳಗಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಖ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನಾಗರಾಳ ಕುರಿ 67440 60000
110. ಶ್ರೀಮತಿ ಹನಮವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಗಸ್ತಿ ಸಾ|| ಲೋಕಾಪೂರ ತಾ|| ಮುಧೋಳ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಲೋಕಾಪೂರ ಕುರಿ 67440 60000
111. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿವನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಾ|| ತೇರದಾಳ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀಲ ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ತೆರದಾಳ ಕುರಿ 67440 60000
112. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೃತಿ ಸುರೇಶ ವಾಲೀಕಾರ ಸಾ|| ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬನಹಟ್ಟಿ ಕುರಿ 67440 60000
113. ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗವ್ವ ಗುರುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಕಮತಗಿ ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಪ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮತಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
114. ಶ್ರೀ ಬೋರವ್ವ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೂಜಾರ ಸಾ|| ಕಮತಗಿ ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮತಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
115. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಓಬಳೆಪ್ಪ ಗುಳಬಾಳ ಸಾ|| ಕಮತಗಿ ತಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮತಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
116. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರಕಾಶ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಸಾ|| ಕಮತಗಿ ಸಾ|| ಹುನಗುಂದ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಮತಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮತಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
117. ಶ್ರೀ ಮರೆಪ್ಪ / ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ|| ಶಾರದಹಳ್ಳಿ, ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಪ.ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ರಸ್ತಾಪೂರ ಕುರಿ 67440 60000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಗರ
118. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಮ್ಮ / ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾ|| ಶಾರದಹಳ್ಳಿ, ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನಾಗನಟಗಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಗರ  
119. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟನಾಯಕ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಮದ್ದೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಮಘ ನಿ, ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿ 67440 60000
120. ಶಿವರಾಜು ಹೆಚ್.ಒ ಬಿನ್ ಲೇ.ಓಬನಾಯಕ, ಹುಳಿಗೆರೆ ಶಿರಾ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹುಳಿಗೆರೆ, ಶಿರಾ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದಲೂರು
121. ಪರಮೇಶ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ ಮರೇನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆಜಿಬಿ ತೋವಿನಕೆರೆ
122. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿ, ಪಾವಗಡ ಟೌನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಪವಗಡ ಟೌನ್ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಗಡ
123. ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟ ರಂಗಪ್ಪ ಹಳೇ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿ, ಪಾವಗಡ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಪವಗಡ ಟೌನ್ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಗಡ
124. ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾವಗಡ ತಾ||, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಪವಗಡ ಟೌನ್ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಗಡ
125. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಗವಿರಂಗಯ್ಯ, ಹಂದನಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಂದನಕೆರೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಂದನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ||
126. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಉತ್ತನೂರು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾ|| ಪ.ಪ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ
127. ಜಗಲೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಓಬಯ್ಯ, ಮುರಾರಿಪುರ, ಸಂಡೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಕುರಿ 67440 60000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೋಣಿಮಲೈ
128. ರೇವಕ್ಕ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ, ಕೈವಲ್ಯಪುರ, ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಾಖೆ
129. ಬಿ.ಯಶೋಧ ಕೋಂ ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಮಣ್ಣ ಪಂಜಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಎಂ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಂಗಿ, ಶಿರಾ ತಾ||
130. ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಘ ನಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ||
131. ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರೆರಾಮಪ್ಪ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಘ ನಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ||
132. ಬಸಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ ಸಾ|| ಮನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ|| ಬೀಳಗಿ ಪ.ಪ ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹೆರಕಲ್ ಕುರಿ 67440 60000 ಲ್ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೀಳಗಿ
133. ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಗಸ್ತಿ ಸಾ|| ಲಫಕಾಪೂರ ತಾ|| ಮುಧೋಳ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಮಘ ನಿ, ಲೋಕಾಪೂರ ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
134. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಡುಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಇಂಡ್ಲುವಾಡಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾ|| ಪ.ಪ ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
135. ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೆರಿ ಸಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ, ಸರಪೂರ ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೆಂಭಾವಿ ತಾ||ಸುರಪುರ ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಕೆಂಭಾವಿ
136. ದೀಪು.ವಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಕಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮ ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮೈಸೂರು ತಾ|| ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ತಾ||
ಕುರಿ 67440 60000 ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಕೊಳ
137. ಸಂಗೀತಾ ಕೋಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮಿರ್ಜಾಪುರ ತಾ|| ಬೀದರ್ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಮಕೋಡ ತಾ|| ಬೀದರ್ ಕುರಿ 67440 60000 ಮಂಜಾರಾ ಮಹಿಳಾ ಕೊಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೀದರ್
138. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಷಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಲಿಯಗೌಡ, ಕಂಚಗಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ (ಮೋಡಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮ ಲೋಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಹೋಬಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪ.ಪ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮೋಡಳ್ಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ|| ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿ 67440 60000 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಾಮಗೆರೆ ಶಾಖೆ
139. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಕೋಂ ಮಾದನಾಯ್ಕ ನಾಯಕರ ಬೀದಿ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ಪ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕುರಿ 67440 60000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
140. ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಜಿಗಣೀಹಳ್ಳೀ, ಕಡೂರು ತಾ|| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮೋಡಳ್ಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ|| ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿ 67440 60000
141. ಶಿವಮ್ಮ ಗಂ ಸಣ್ಣ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ವದ್ದಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ.ಪ ಕೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೋಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ
142. ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಾದನಹಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ
143. ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು, ಸಾಗಸಂದ್ರ ಪೋ, ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ|| ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿತ್ರದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ|| ಕುರಿ 67440 60000 ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸಕೆರೆ ಶಾಖೆ
144. ಮಾಲು ಅರುಣ ನಾಯಿಕ, ಮಣ್ಣೂರ, ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಪ.ಪ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಾಕತಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಕುರಿ 67440 60000 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಡಲಗಾ ತಾ|| ಬೆಳಗಾವಿ
145. ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ತಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ|| ರಾಜಾಪೂರ, ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ, ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ ಪ.ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ (ರಿ) ಹೊಸಕೇರಾ ಕುರಿ 67440 60000 ಎಸ್‍ಬಿಐ, ಹೊಸಕೇರಾ

2018-19  ಸಾಲಿನ  ಯೋಜನೆಗಳು


  1. ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ 18 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಲಾ ರೂ. 11.25 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ವಂತಿಕೆ  ರೂ 3.75 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 15 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
  2. ಉತ್ಪಾದಕ ಉಣ್ಣೆಯ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಲಾ ರೂ. 2.45 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
  3. ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರಿ ಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಳಿ ಕುರಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರೂ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  4. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣಿಸಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುರಿ / ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 2500 ಗಳನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಕುರಿ / ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 5000ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸೂಚನೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳ ಕಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ.

​ 

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top