prev next
 • ಮೇ 8, 2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ 8ನೇ ಸಭೆ.

  jnanaayoga-pg-banner-1
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕಜ್ಞಾಆ ಕಾರ್ಯತಂಡದ ವರದಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೩ ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

  jnanaayoga-pg-banner-1
 • ಕಜ್ಞಾಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ

  jnanaayoga-pg-banner-1
 • ಕಜ್ಞಾಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಕರಡು ವರದಿಯ ನಿರೂಪಣಾ ಸಭೆ

  jnanaayoga-pg-banner-2018
 • ಕಜ್ಞಾಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಕರಡು ವರದಿಯ ನಿರೂಪಣಾ ಸಭೆ

  jnanaayoga-pg-banner-1