​​​

​ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಪುನರ್ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕುಕ 142 ಐಎಂಎಂ 2011 ದಿನಾಂಕ 13.12.2013ರ ಅನುಬಂಧ-II (ಸೃಜಿಸಲಾದ 77 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಛೇರಿಗಳು​)


​ಕ್ರ​ಮ ಸಂಖ್ಯೆ​​ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಛೇರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರು​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು​ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು​ಔಷಧ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು​ಸಿಸ್ಟಂ ಅನಲಿಸ್ಟ್
​1​ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ​0​01​02​01
​2​ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತಾ ಶಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ​0​01​02​03
​3​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು​0​0​01​0
​4​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ​0​0​01 (ಗುಪ್ತ ವಾರ್ತೆ)​0
​5​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ​0​0​01 (ಗುಪ್ತ ವಾರ್ತೆ)0​
​6​​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ​0​001 (ಗುಪ್ತ ವಾರ್ತೆ)​0
​7​​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು01​0​0​
​8​​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು01​01​ 01 + 02 (02 ಗುಪ್ತ ವಾರ್ತೆ)​0
​9​​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು​01​01 01+02 (02 ಗುಪ್ತ ವಾರ್ತೆ)0​
​10​​ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ​01​0204+02 (02 ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ)​​0
​11ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ (ಮರುಪದನಾಮೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ)​01​0101 + 02 (02 ಗುಪ್ತ ವಾರ್ತೆ)​​0
​12​ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ-10​​01​01​0
​13​​ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ-2​0​01​01​0
​​14​ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ-3​0​01​01​0
​15​ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ-4​0​01​01​0
​16ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ-5​0​01​01​0
​17​ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ-6​0​01​01​0
​18​ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ​0​01​01​0
​19​ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವೃತ್ತ​0​0​0​0
​20​ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​21​ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ​0​0​0​0
​22​ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​23​ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​24​ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​25​ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​26​ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಮಡಿಕೇರಿ​0​0​01​0
​27​ಹಾಸನ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​28​ಉಡುಪಿ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​29​ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​30​ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ​0​01​02​0
​31​ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತ, ಕಾರವಾರ​0​0​0​0
​32​ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ​0​01​01​0
​33​ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​34​ಗದಗ ವೃತ್ತ​0​01​02​0
​35​ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವೃತ್ತ​0​01​01​0
​36​ಬೀದರ್ ವೃತ್ತ​0​01​01​0
​37​ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತ​0​01​01​0
​38​ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವೃತ್ತ​0​01​0​0
​39​ಯಾದಗಿರಿ ವೃತ್ತ​0​0​0​0
​40​ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತ​0​01​0​0
​41​ಕೊಪ್ಪಳ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​42​ರಾಯಚೂರು ವೃತ್ತ​0​0101​​0
​43​ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವೃತ್ತ​0​0​01​0
​ಒಟ್ಟು​05​21​​38+12 (ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ)​01