​​​​​​​​Contract AYUSH doctors working who were appointed against the sanctioned vacancies


23 AYUSH doctors appointed as Physician Grade-II are continued and working in the AYUSH Department.​

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ/ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಮೀಸಲಾತಿ​ದಿನಾಂಕ 29.1.2010ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ತದನಂತರ 3 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ
​​​​​​​​​ಆಯುರ್ವೇದ ​ ​ ​ ​
1*ಡಾ|| ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ವೈದ್ಯರ ದರ್ಜೆ-2 (ಆಯು), ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಮುಕ್ತೇನ ಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ: ಎಡಿ/ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್./135/2008-09 ದಿನಾಂಕ 17-11-2008.19-12-200820-7-1978ಸಾಮಾನ್ಯ19.12.2011
Completed 03 years of service as 30.1.2012
2*ಡಾ|| ಮಂಜುನಾಥ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಆಯು) ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಹಿತ್ಲಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ|| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. | ಕಂಶಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ 1/ವಿವ/86/2007-08 ದಿನಾಂಕ 1-1-200905-01-200930-09-1984ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ0​5.01.2012
Completed 03 years of service as on 30.1.2012
3ಡಾ|| ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಎನ್., ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಆಯು) ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಬಲಕುಂದಿ, ಸಿರಗುಪ್ಪ, ತಾ|| ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ;ಸಿಬ್ಬಂದಿ 3/44/2008-09 ದಿನಾಂಕ 14-03-200916-03-200905-03-19753 ಎ​29.1.2010 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
4ಡಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಗಂಡ ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಮ. ಸಂಖೈ ಎಂ.ಐ.ಜಿ.-11, 10/ಎ, ನೇತಾಜಿನಗರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ; ಸಿಬ್ಬಂದಿ/3/44/2008-09 ದಿನಾಂಕ 13-10-2010 ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಹಂದಿಹಾಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ8.11.201001.03.19833 ಬಿ29.1.2010ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
​​​​​​​ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ​ ​ ​ ​
5*ಡಾ|| ಕಿನ್ನಾಳ ನಿಂಗಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಹೋ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಆಚಿ/ ಸಿವಿ(3)/44 /2008-09 ದಿನಾಂಕ 17-12-200801-01-200901-04-1976ಸಾಮಾನ್ಯ​29.1.2010ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Completed 03 years of service as on 30.1.2012
6ಡಾ. ಸವಿತಾ ಎಫ್. ನಿಡಗುಂದಿ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಹೋ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗದಗ. ಜಿಆಗ/ಲೆಪವಿ/1/1096/2008-09 ದಿನಾಂಕ 27-01-200907-02-200902-06-1976ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ​29.1.2010ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.01.2012
7ಡಾ|| ಲಾವಣ್ಯ ಎಲ್.ಎಂ. ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಹೋ) ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕಡೂರು, ಕಡೂರು ತಾ|| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2)/ಸಿಆರ್ 80/08-09 ದಿನಾಂಕ 06-02-200909-02-200918-02-1983ಪ್ರವರ್ಗ-1​29.1.2010 ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
8ಡಾ || ಎಂ. ಶ್ರೀಧರ್, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಹೋ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ. ಜಿಆಚಾನ/3/08-09 ದಿನಾಂಕ 0204200902-04-200902-04-1984ಹಿಂದೂ 2ಎ (ಬಲಿಜ)​29.1.2010 ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.01.2012
9ಡಾ|| ಸರ್ವಮಂಗಳ ಹಿರೇಮಠ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಹೋ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/ಆಯುಷ್/2009-10 ದಿನಾಂಕ 23-07-200927-07-200925-11-1977ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ​29.1.2010ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
10ಡಾ|| ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಹೋ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀದರ್ ಕಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಜಿಎ/ಸಿಆರ್/42/1/2008-09 ದಿನಾಂಕ 17-03-201018-03-201014-06-1980ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ​29.1.2010ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.01.2012
11ಡಾ|| ರೂಪ ಸೊಬರದ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಿಳವಳ್ಳಿ ತಾ||ಹಾನಗಲ್ಲ. ಸಿ(1)/575/2010-11 ದಿನಾಂಕ 17-06-201017-06-201001-06-1976ಸಾಮಾನ್ಯ​29.1.2010ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
12ಡಾ|| ಶ್ರೀದೇವಿ ಡಿ. ವೆಂಕಟಾಪುರ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಹೋ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾರವಾರ ಸಮಖ್ಯೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 91/81/2009-10 ದಿನಾಂಕ 04-08-201012-08-201022-07-19782ಎ​​29.1.2010ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
​​​​​​​​​​​ಯು​ನಾನಿ ​ ​ ​ ​
13*ಡಾ|| ಸಫ್ವಾನ ಜಬಾದಿ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಯು) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿಆರ್/2/052/2008-09 ದಿನಾಂಕ 15-12-200820-12-200828-06-1977ಮುಸ್ಲಿಂ​20.12.2011 (29.1.2010ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.)
Completed 03 years of service as on 30.1.2012
14*ಡಾ|| ಸೈಯದ್ ಆಲಿ ಚಳಗೇರಿ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಯುನಾನಿ) ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಜಿಆ/ದಾ/ಸಿಶಾ (1)/259/08-09 ದಿನಾಂಕ 18-12-2008 26-12-200822-07-1974ಮುಸ್ಲಿಂ 2 ಬಿ29.12.2011 (29.1.2010ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.)
Completed 03 years of service as on 30.1.2012
15ಡಾ|| ರಘು, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಯುನಾನಿ), ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಆಚಿ/ಸಿ(3)/44/2008-09 ದಿನಾಂಕ 17-12-200801-01-200922-07-1983ಸಾಮಾನ್ಯ​29.1.2010ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Completed 03 years of service as on 30.1.2012
16ಡಾ|| ರುಕ್ಸಾರ್ ಅಂಜುಂ ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಯುನಾನಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉಡುಪಿ ಆವಿ/19/2008-09 ದಿನಾಂಕ 2303200901-04-200923-03-1977ಮುಸ್ಲಿಂ​29.1.2010ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
17ಡಾ|| ಹರೀಶ್ ಎಂ. ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಆಯುಷ್/74/08-09 24-07-200901-05-1984ಪ. ಪಂಗಡ​29.1.2010ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
18ಡಾ|| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಯು), ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾರವಾರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1)/81/2009-10 ದಿನಾಂಕ 04-08-201012-08-201006-12-19843ಬಿ​29.1.2010ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
​​​​​​​​ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ​ ​ ​ ​
19ಡಾ|| ಮಂದಾಕಿನಿ ಏಕಬೋಟೆ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ) ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಚಿಜಿಆ/ದಾ/ಸಿಶಾ(1)/256/08-09 ದಿನಾಂಕ 08-12-200819-12-200814-03-1985ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ (2ಎ)​19-12-2011
Completed 03 years of service as on 30.1.2012
20ಡಾ|| ಮಹೇಶ ಎಸ್. ನಾವದಗಿ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಕವಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/41/ವಹಿ/05/07-08 ದಿನಾಂಕ 03-06-200909-06-200923-12-1975ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ​29.01.2010ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
​21​​ಡಾ. ದೀಪಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗದಗ ಜಿಆಗ/ಆಯುಷ್/ಪ್ರ.ಚಿ./1310/2009-10 ದಿನಾಂಕ 13.10.2009​ ದಿನಾಂಕ 05-11-198205-11-1982​15-10-2009​ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ29.01.2009ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ​
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
​22​ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಗಡ್ಡೆ, ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗದಗ ಕಂ./ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಜಿಎ/ಸಿಆರ್/42/1/2008-09 ದಿನಾಂಕ 17.04.2010​05.11.1982​15.10.2009​ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ​29.1.2009ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012
​23​ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎ.ಜೆ.
ವೈದ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 (ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ : ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1)/81/2009-10 ದಿನಾಂಕ 04.08.2010
​14.03.1986​16.08.2010​ಎಸ್.ಟಿ.29.1.2010ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.​
Not completed 03 years of service as on 30.1.2012.

​ 


​​