​​​​​AYUSH Department​    Non-Teaching​    Teaching

​​AYUSH Department - Vacancy position of Teaching posts as on May 2015


Sl NoCadre AyurvedaHomeopathyUnaniNature cure & Yoga 
SanctionedFilledVacantSanctionedFilledVacantSanctionedFilledVacantSanctionedFilledVacant
1​​​​​​​​​​​Principals                        
 GAMC Bengaluru110         
 GAMC Mysore110         
 TGAMC Bellary110         
 GAMC Shivamogga1 01         
 GHMC Bengaluru    110      
 GUMC Bengaluru      110   
 GNC Mysuru         11
 Total 431110110101
​​​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
2​​​​​​​​​​​Professors                         
 GAMC Bengaluru26179         
 GAMC Mysuru19712         
 TGAMC Bellary1679         
 GAMC Shivamogga14 14         
 GHMC Bengaluru   013130      
 GUMC Bengaluru  0   14122   
 GNcYMC Mysore         220
    0         
 Total 7531441313014122220
 ​​​​​​​​​​​Asst Professors                         
 GAMC Bengaluru20317         
 GAMC Mysore927         
 TGAMC Bellary725         
 GAMC Shivamogga11011         
 GHMC Bengaluru   01587      
 GUMC Bengaluru  0   14212   
 GNcC&Yoga Mysore  0      707
  Total47740158714212707
  Lecturers            
 GAMC Bengaluru25178         
 GAMC Mysore17152         
 TGAMC Bellaery1697         
 GAMC Shivamogga17017         
 GHMC Bengaluru   015105      
 GUMC Bengaluru  0   18612   
 GnC Mysore  0      13013
  Total 754134151051861213013