Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ


-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ


ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಳಿತ:-

ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಧೇಶಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗಾದರೂಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ದೊರಕಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.    ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಕರಣ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ


ಬೆಂಗಳೂರು-ಒನ್:-

ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ಧೇಶದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಟೆಕೆಟ್ ಗಳು, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.

 

ಕರ್ನಾಟಕ-ಒನ್:-

ಬೆಂಗಳೂರುಒ-ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ-ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 9 ಮಹಾನಗರಗಳಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಳಗಾಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಆಧಾರ್:-

ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಧೇಶವಾಗಿದೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು ಬಹುಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ.   

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆಟಾ ಹಬ್ (KRDH):-

ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆಟಾ ಹಬ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಹೆಚ್) ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರೀಕನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಣಜವಾಗಲಿದೆಇಲಾಖೆಗಳ ಡೆಟಾ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರ ಯುಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಡನೆ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಡೆಟಾಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.


ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ:-

-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ  ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ಧೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರೂ.5.00 (ಐದು) ಲಕ್ಷಗಳು ಮೀರಿದ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು -ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿ (HRMS):- 

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾದ ರಜೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ವೇತನವಹಿ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿಸಿದೆ.   ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆ ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲ ಯೋಜನೆ (ಕೆಸ್ವಾನ್) (KSWAN) :-   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿವಂತೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾಯುತವಾದ ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟದ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಧೇಶವು  “ದತ್ತಾಂಶ” “ಧ್ವನಿಮತ್ತುದೃಷ್ಯಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

 

ರಾಜ್ಯ ದತ್ತ ಕೇಂದ್ರ (SDC):-

ರಾಜ್ಯ ದತ್ತ ಕೇಂದ್ರ  ಯೋಜನೆಯು -ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮಿಕೆಗಳ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು / ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ದತ್ತ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ.   ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ದತ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆ ದತ್ತ ಕೇಂದ್ರವು 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 2ನೇ ದತ್ತ ಕೇಂದ್ರವು 2010 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಸ್ತಂತು ಚಾಲನೆ (ಸೆಕ್ ಲ್ಯಾನ್):-

ಸೆಕ್ ಲ್ಯಾನ್ ಯೋಜನೆಯು ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಮತ್ತು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ.   ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಿಧ -ಆಡಳಿತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಾದ  ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಜರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ / ಇಲಾಖಾ ಜಾಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೆಕ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.    

 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ (ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್):- 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಧೇಶವು ಸರ್ಕಾರದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲರ ಮೂಲ ಗಣಕ ಕೌಶಲ್ಯ, -ಆಡಳಿತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ -ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ  ಹೆಚ್ಚಿವುಸುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಇಲಾಖೆಯು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು -ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು  ಉನ್ನತೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ

 

ಇ ಜಿಲ್ಲೆ:- 

-ಜಿಲ್ಲಾಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ -ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಇದರ ಸಮನ್ವಯ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ MMP ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು (CSC):- 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದ -ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ದೃಶ್ಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ -ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

 

ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ:- 

ಆಯಾಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ  ಕೈಗೊಳ್ಳು ಗಣಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ -ಆಡಳಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು -ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

​(ರೂ. 1.00 (ಒಂದು) ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ -ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (-ಆಡಳಿತ) ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ಮತ್ತು

() ರೂ. 1.00 (ಒಂದು) ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ -ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  (ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ -ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ.5.00 (ಐದು) ಕೋಟಿಗಳು ಮೀರುವುದಾದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ, ಅದನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ತರತಕ್ಕದ್ದು).​

Last Updated -
Content Owned and Maintained by : ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
Designed and Hosted by
Center for e-Governance
©2015, All Rights Reserved.
Disclaimer:Please note that this page also provides links to the websites/ web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.
The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
Help ¦ Terms & Conditions ¦ Copyright Policy ¦ Hyperlinking Policy ¦ Privacy Policy