ಮೂಲೊದ್ದೇಶ

Last modified at 02/07/2016 11:16 by cegwcae

ಮೂಲೊದ್ದೇಶ

ಉದ್ದೇಶಗಳು

  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬಳಕೆ
  • ಜನತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು.
  • ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ
  • ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ನಾಗರೀಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸೇವೆಗಳು
  • ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ.
ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2017, All Rights Reserved.