ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Last modified at 23/08/2021 17:08 by System Account

​​​​​​​​​​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

​ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

 

ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)
emIL : acsegov@karnataka.gov.in
phone : 22353953
Fax : 22259109
Address : ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 102, 2ನೇ ದ್ವಾರ,
ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01​​
                                                                                                                ಯೋಜನೆ

​​ಶ್ರೀ. ವಿಪಿನ್‌ ಸಿಂಗ್. ಐಎಫ್ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು


ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 146 A, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,​​

ಇ-ಮೇಲ್:ceoceg[at]karnataka[dot]gov[dot]in​
URL: http://www.karnataka.gov.in/ceg


​​​

ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಆಡಳಿತ,


ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಪ್ರದೀಪ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್​​
ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಇಡಿಸಿಎಸ್

13, 2 ನೇ ಮಹಡಿ
ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಚೇಂಬರ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕರ್ಸ್ತೂಬ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳುರು – 560 001

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22370281,

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22370282,

ಇ-ಮೇಲ್: dir-edcs[at]karnataka[dot]gov[dot]in

URL: http://www.karnataka.gov.in/edcs


ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್


ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

ದೂ.ಸಂ.+91 080 22371090
ಇ-ಮೇಲ್pdeproc[at]karnataka[dot]gov[dot]in

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.:
141,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳುರು – 560 001

ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಡಿಬಿಟಿ,

ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿವರಾಮು
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
​​

2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001 
ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22032154,

ಇಮೇಲ್ : pdcb[at]karnataka[dot]gov[dot]in​

 Urlhttp://www.karnataka.gov.in/training


ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸುತಾರ್,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 108, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,​

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22373826,
ಇ-ಮೇಲ್: pdkswan[at]karnataka[dot]gov[dot]in

URL: http://www.karnataka.gov.in/kswanಕೆಸ್ವಾನ್

ಕೆಸೆಕ್ಲಾನ್

ಮಿಂಚಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು
ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ
ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಆರ್‌. ಸತೀಶ್‌​​

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು – 560 027,
ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22230060 / 80

ಇ-ಮೇಲ್: pd.webportal​[at]karnataka[dot]gov[dot]in,

URL: https://ceg.karnataka.gov.in
        State Web Portal

ಶ್ರೀ. ಚಿಪ್ಪಿಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ


ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 141, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,
ಇ-ಮೇಲ್: admin[dot]ceg[at]karnataka[dot]gov[dot]in


ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಶ್ರೀ. ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೊಠಡಿ. ಸಂ.: 2ಎ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22032547/22372410

ಇ-ಮೇಲ್: pohrms-ceg[at]karnataka[dot]gov[dot]in

Visit: http://202.138.101.169/hrms/admin/frmlogin.aspx

ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ

2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22032154,


ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್
ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಧರ್ ಸಾರಂಗಮಠ

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 102, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ. 080-22261935/22264577,

ಇ-ಮೇಲ್: pmk1[at]karnataka[dot]gov[dot]in,

 URL: http://www.karnatakaone.gov.in/

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

​ಇ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್.
ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಪ್ರಿಯ

ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 141, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,​

ದೂ.ಸಂ.: 080-22371090 / 22340060
ಇ-ಮೇಲ್: accountsmanager[dot]eproc[at]karnataka[dot]gov[dot]in

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ
 - ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ​ 

ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2017, All Rights Reserved.