cmk2k

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

Last modified at 05/12/2018 15:41 by System Account

​​​​​​​​​​​​​​​​​

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
Subject
  
  
Karnataka State Industrial and Infrastructure Development Corporation (KSIIDC).pdf
  
122 KB 15/08/2019
VA Recruitment 2018 Notification.pdf
  
2018ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
2879 KB 20/12/2018
Recruitment Notification-chitradurga.pdf
  
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚು-ನಕಲುಗಾರರು, ಆದೇಶ-ಜಾರಿಕಾರರ ಹಾಗೂ ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಃ
103 KB 03/11/2018
Recruitment notification for the post of typist-copyist,Shivamogga.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚು-ನಕಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
1048 KB 27/08/2018
Recruitment notification for the post of typist,Shivamogga.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
1103 KB 27/08/2018
Recruitment notification for the post of stenographer,Shivamogga.pdf
  
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
1059 KB 27/08/2018
Notification.pdf
  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
2553 KB 26/07/2018
Notification-regarding-recruitment.pdf
  
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 08 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹಾಗೂ 12 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
5055 KB 18/07/2018
Recruitment-Notification-2018.pdf
  
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹಾಗೂ ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
73 KB 09/07/2018
KSIIDC.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ(ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೃಂದ) ಹುದ್ದೆಯ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
2278 KB 30/06/2018
Recruitment Notification.pdf
  
ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
1209 KB 11/06/2018
Notification for recruitment of Typist-Copyists.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚು-ನಕಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
6191 KB 23/05/2018
Recruitment-Notification Prl. District and Sessions Judge, Mysuru.PDF
  
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ  ಅಧಿಸೂಚನೆ.
8383 KB 18/05/2018
Notification for recruitment of stenographers.PDF
  
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
9027 KB 02/05/2018
recruitment-notification-davanagere.pdf
  
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
2727 KB 28/04/2018
For the Post of Process Server.pdf
  
Recruitment for  the post of Process
Server" In District & Sessions Court Unit,  Kalaburagi
122 KB 16/03/2018
Notification-of-Stenographers-Typists.pdf
  
ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ  ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ
490 KB 31/01/2018
Notification-2017.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ - ಕಲಬುರಗಿ.
125 KB 03/01/2018
Notification-Typist-2017.pdf
  
ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
133 KB 03/01/2018
Notification-AE-and-JE.pdf
  
 ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರರು  ಮತ್ತು  ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ವೃಂದಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
373 KB 22/12/2017
Stenographer Notification.pdf
  
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
309 KB 20/11/2017
Recruitment Notification Davanagere.pdf
  
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಂಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ  ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
3230 KB 13/11/2017
NOTIFICATION (DRIVER).pdf
  
ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಚಾಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ
59 KB 08/11/2017
RECRUITMENT NOTIFICATION (DRIVER).pdf
  
Recruitment Notification - Driver, Prl. District & Sessions Court Dharwad
59 KB 08/11/2017
NOTIFICATION (PEON).pdf
  
recruitment Notification - Peon  Prl. District & Sessions Court Dharwad"
74 KB 08/11/2017
Recruitment Notification  Chitradurga.pdf
  
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹಾಗೂ ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
2110 KB 28/10/2017
Recruitment- Notification-Mangalore.pdf
  
ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
2629 KB 21/10/2017
Process Server-Notification.pdf
  
ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
98 KB 12/10/2017
Peon-Notifications.pdf
  
ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
96 KB 12/10/2017
RECRUITMENT-OR-STENO-and-TYPIST.pdf
  
 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ  ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನೆ
1757 KB 11/10/2017
kssrdi-Recruitment-Notification.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
274 KB 08/09/2017
Recruitment-Notification.PDF
  
ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕಾ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವರ
1632 KB 01/09/2017
OM-for-filling-positions-in-UID-KRDH.pdf
  
Vacancy announcement for aadhaar project for Officials of the Government to work on Deputation basis.
782 KB 15/06/2017
recruitment notification KSIIDC.pdf
  
ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-1 ಹುದ್ದೆ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೀಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ
948 KB 17/05/2017

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

Top