ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

GOK > Agriculture Secretariat > ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Government Orders & Circulars 2014

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
Content Type
  
  
Description
20.pdf
  
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ  ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆDocument28/01/2015 16:06
19.pdf
  
ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಲಾನಯನ  ಅಭಿವ್ಥದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.Document28/01/2015 16:05
18.pdf
  
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಿ‍‍್ಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.Document28/01/2015 16:04
17.pdf
  
ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಕಡಿವಾಳ ಹಿಂದಿನ ತಾಲ್ಲುಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುನಗುಂದ ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣDocument28/01/2015 16:04
16.pdf
  
ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟಗಿ, ಸಹಾಯಕ  ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲುಖು ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆDocument28/01/2015 16:02
15.pdf
  
ಕಾಳಪ್ಪ ಕೆಂಭಾವಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಬೂಳ್, ಸಹ಻ಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಮೇಲ್ಮನವಿDocument28/01/2015 16:01
14.pdf
  
ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆDocument28/01/2015 15:59
13.pdf
  
ಎನ್.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹಿಂದಿನ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು, ಹಾಗೂ ಶಿವಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಕರಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು`Document28/01/2015 15:58
12.pdf
  
ಸಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಳೂಕು ಇವರು ಸುಜಲಾ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಡ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿDocument28/01/2015 15:57
11.pdf
  
ಎ.ರಾಜಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಂದಾಪುರ ಿವರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮDocument28/01/2015 15:55
10.pdf
  
ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆDocument28/01/2015 15:54
09.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಿಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಻ರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆದಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರ.ದ.ಸ ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಲೀನ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Document28/01/2015 15:53
08.pdf
  
ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆDocument28/01/2015 15:42
07.pdf
  
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಿಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತುDocument28/01/2015 15:41
6.pdf
  
ಕೆ.ಗಂಗಮುತ್ತಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾರಪುರ ಮೇಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.Document28/01/2015 15:39
5.pdf
  
ಹೆಚ್. ಎಂ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಿವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಣದ ಬಗ್ಗೆ.Document28/01/2015 15:37
4.pdf
  
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸು ಕುರಿತುDocument28/01/2015 15:36
3.pdf
  
ಎಸ್.ಐ.ಕಪ್ಪತ್ತನವರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕಕರು, ಬಾದಾಮಿ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.Document28/01/2015 15:35
2.pdf
  
ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಂಪಾಪತೆಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ , ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕ ಕಛೆರಿ ಗಂಗಾವರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.Document28/01/2015 15:33
1.pdf
  
ಆರ್.ಪಿ.ರಾಮಯ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾವಗಡ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು.Document28/01/2015 15:32

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ :ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top